Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Lees alle informatie op de website van de Rijksoverheid | migratie en reizen.

Nederlander worden door optie

De eenvoudigste manier om Nederlander te worden is de optieprocedure. U kunt eerst nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u een verzoek tot naturalisatie indienen (zie hieronder).

Nederlander worden door naturalisatie

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de 3 manieren hoe Nederlander te worden.

  • U checkt of u voldoet aan de voorwaarden.
  • U checkt of u in het bezit bent van alle documenten die u nodig heeft*.
  • U maakt een afspraak bij de gemeente.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten bij het indienen van uw verzoek.

* Let op! Staat u al geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP)? En heeft u bij deze registratie al een origineel afschrift van uw geboorteakte (of huwelijksakte) ingeleverd? Dan hoeft u dit meestal niet opnieuw te doen.

Naturalisatieceremonie

Wordt u Nederlander door optie of naturalisatie? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u de bevestiging dat u Nederlander bent geworden. U mag maximaal 5 mensen meenemen naar de ceremonie.

Paspoort aanvragen na naturalisatie

Dit kan 5 werkdagen nadat u op de naturalisatieceremonie bent geweest.

Afspraak maken

Bel met 14 079.

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

Naar de afspraak neemt u mee:

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort of een ander reisdocument
  • uw inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar Nederlands diploma)

En onderstaande documenten (als u deze nog niet eerder heeft laten zien):

  • uw geboorteakte
  • andere documenten over uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een huwelijks- of echtscheidingsakte)

Let op! De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Daarom moeten de documenten voorzien zijn van legalisatie- of apostillestempels (zie de website van de Rijksoverheid, internationale en ontwikkelingssamenwerking - legalisatie van documenten).

Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Kosten

U betaalt de kosten bij de afspraak. Aan de balie kunt u alleen pinnen of gepast betalen.

OmschrijvingKosten
Naturalisatie - enkelvoudig verzoek (per persoon)€ 1.023,00
Naturalisatie - enkelvoudig verzoek asiel (per persoon)€ 760,00
Naturalisatie - gezamenlijk verzoek (per echtpaar)€ 1.305,00
Naturalisatie - gezamenlijk verzoek asiel (per echtpaar)€ 1.044,00
Mee naturaliserend kind (minderjarig)€ 151,00

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn maximaal 2 keer verlengen met een half jaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Veelgestelde vragen

Hoe kan mijn kind de Nederlandse nationaliteit krijgen?

Als de Nederlandse vader het kind vóór de geboorte of vóór zijn 7e jaar erkent, krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Erkent de vader het kind na zijn 7e jaar? Dan moet u binnen 1 jaar aantonen dat u de biologische vader bent. Dit gebeurd door een DNA-onderzoek. Dit onderzoek moet gedaan worden door een laboratorium dat aan de wettelijke eisen voldoet.

Meer informatie over de wetten en regels kunt u vinden op de website Overheid.nl | Besluit DNA-onderzoek vaderschap.