Komt u in Nederland wonen? Dan moet u Nederlands leren en weten hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. U moet daarvoor inburgeringsexamen doen.

U bent verplicht om in te burgeren als u:

 • een verblijfsvergunning hebt
 • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn)
 • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Wat u moet doen

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op de website www.zoekinburgerschool.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
 • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
 • Als u vluchteling bent of uw partner, ouder of kind is vluchteling, krijgt u hulp van de gemeente. U krijgt bericht hierover van de gemeente.

Participatieverklaring

Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De gemeente stuurt u een brief hoe alles rondom de participatieverklaring werkt.

Ik woon in het buitenland

Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Ik wil geen examen doen

Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

VluchtelingenWerk Nederland

Bij VluchtelingenWerk Zoetermeer kunnen vluchtelingen terecht voor informatie over:

 • onderwijsinstellingen in Zoetermeer die inburgeringstrajecten aanbieden
 • het aanvragen van een lening bij DUO
 • de duur van de inburgeringstrajecten
 • kinderopvang

Inburgeringsloket voor vluchtelingen

Het inburgeringsloket kunt u vinden in het kantoor van VluchtelingenWerk Zoetermeer.

Taalhuis Zoetermeer

Heeft u moeite met het lezen, schrijven of spreken? Kom dan naar het Taalhuis. Hier krijgt u alle informatie over inburgeren. Ook kunt u (les)materiaal gebruiken en staan er computers waarop u lessen kunt oefenen.

Het Taalhuis is gevestigd in de Hoofdbibliotheek Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de website van het Stadhuis-Forum.

Meenemen

 • uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner
 • bewijs van uw verblijfsstatus
 • bewijs van uw burgerservicenummer en van uw eventuele partner
 • bewijzen van uw opleidings- en arbeidsverleden

Kosten

DUO rekent kosten voor het inburgeren. Kijk voor meer informatie op de website van DUO | Kosten.

Hoe lang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Als u geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar en wanneer u uw diploma kunt ophalen. Als u die dag niet kunt, mag u uw diploma ook later ophalen.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan?

Wanneer u als vreemdeling in Nederland komt, is het belangrijk dat u een verblijfsvergunning heeft. Deze vergunning is het bewijs dat u hier legaal verblijft.

U vraagt een verblijfsvergunning aan via de Toegangs- en verblijfprocedure (TEV). Dit is nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt blijven.

Een verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig. Daarna kunt u een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.