Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe wij in Nederland wonen, werken en met elkaar omgaan. Dit noemen we inburgeren. 

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Met de wet inburgering helpt de gemeente u zo snel mogelijk in te burgeren. U volgt taallessen, gaat aan het werk of volgt een opleiding. Met deze nieuwe wet doen nieuwkomers snel mee in Nederland. Meer informatie over deze regels leest u op www.inburgeren.nl

Let op! Het nieuwe stelsel geldt voor inburgeraars die na 1 januari 2022 verplicht zijn om in te burgeren. In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel u valt. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.

Hoe werkt het?

U bent verplicht om in te burgeren als u:

 • een verblijfsvergunning heeft na 1 januari 2022
 • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn)
 • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Wat moet u doen?

 • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering kunt u zien vanaf wanneer u moet inburgeren.
 • De gemeente nodigt u uit voor een intakegesprek en een leerbaarheidstoets. Na het maken van deze toets stelt u samen met de gemeente uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) op. Dit plan bepaalt welke leerroute u gaat volgen.
 • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een school. Op de website www.zoekinburgerschool.nl vindt u een lijst met scholen waar dit kan.
 • U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.
 • Bent u, uw partner, uw ouder(s) of uw kind(eren) vluchteling? Dan krijgt u hulp van de gemeente. De gemeente informeert u daarover.

Participatieverklaring

Als u op of na 1 oktober 2017 bent begonnen met inburgeren en u staat ingeschreven bij de gemeente, ondertekent u binnen 1 jaar een participatieverklaring. U verklaart daarmee dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. De participatieverklaring is iets anders dan het examen bij DUO. De gemeente stuurt u een brief hoe alles rondom de participatieverklaring werkt.

U woont in het buitenland

Als u nog in het buitenland woont en een verblijfsvergunning hebt aangevraagd, doet u het basisexamen inburgering in het land waar u woont. Als u voor dit examen slaagt, kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

U wilt geen examen doen

Door in te burgeren, kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving. U kunt dan bijvoorbeeld een opleiding volgen en u hebt meer kans op het vinden van werk. Daarom is het zo belangrijk dat u dit doet. Als u niet meewerkt, kunt u bovendien een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

VluchtelingenWerk Nederland

Bij VluchtelingenWerk Zoetermeer kunnen vluchtelingen terecht voor informatie over:

 • onderwijsinstellingen in Zoetermeer die inburgeringstrajecten aanbieden
 • het aanvragen van een lening bij DUO
 • de duur van de inburgeringstrajecten
 • kinderopvang

Inburgeringsloket voor vluchtelingen

Het inburgeringsloket kunt u vinden in het kantoor van VluchtelingenWerk Zoetermeer.

Taalhuis Zoetermeer

Heeft u moeite met het lezen, schrijven of spreken? Kom dan naar het Taalhuis. Hier krijgt u alle informatie over inburgeren. Ook kunt u (les)materiaal gebruiken en staan er computers waarop u lessen kunt oefenen.

Het Taalhuis is gevestigd in de Hoofdbibliotheek Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de website van het Stadhuis-Forum.

Kosten

DUO rekent kosten voor het inburgeren. Kijk voor meer informatie op de website van DUO | Kosten.

Hoelang duurt het?

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken.

Geslaagd

Hebt u het inburgeringsexamen gehaald? 

Dan stuurt DUO uw diploma per aangetekende post naar u op.

Niet geslaagd

Als u niet bent geslaagd, kunt u het examen nog een keer doen. U betaalt dan ook nog een keer.

Contact

Heeft u een vraag en wilt u contact met Team Inburgering? Vul dan het formulier hieronder in of stuur een brief. U kunt ook bellen met 14 079.

Online

Contactformulier inburgering

Per post

Gemeente Zoetermeer
Team inburgering
Postbus 15
2700 AA  ZOETERMEER

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan?

Wanneer u als vreemdeling in Nederland komt, is het belangrijk dat u een verblijfsvergunning heeft. Deze vergunning is het bewijs dat u hier legaal verblijft.

U vraagt een verblijfsvergunning aan via de Toegangs- en verblijfprocedure (TEV). Dit is nodig als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt blijven.

Een verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig. Daarna kunt u een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.