U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

Naamswijziging

  • Neem contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Bij een minderjarige doet een van de ouders of de voogd het verzoek via een advocaat.

Naamswijziging kind bij (schrijf)fout in de naam

Is het kind minder dan 1 jaar geleden aangegeven? Dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de voornaam nog aanpassen. U moet dan een geboortekaartje, brief van het ziekenhuis of publicatie (bijvoorbeeld in de krant) overleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam blijkt.

U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aanpassen van documenten

  • Uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan.
  • Als de rechter besluit dat uw voornaam gewijzigd mag worden, past de gemeente uw geboorteakte aan.
  • De gemeente registreert uw nieuwe voornaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe voornaam.
  • Aan andere instanties geeft u zelf door dat u een nieuwe voornaam hebt.

Transgender

Als transgender hoeft u niet naar de rechtbank om uw voornaam te wijzigen. Een transgender kan direct terecht bij ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar hij/zij geboren is.

Nadat de geboorteakte is aangepast, wordt een bericht aan de woongemeente gestuurd. De woongemeente past dan de gegevens aan in de basisregistratie personen (BRP).

Kijk voor meer informatie bij: Geslachtswijziging.

Hoelang duurt het?

Dit hangt af van de drukte bij de rechtbank.

Beroep indienen

Heeft de rechter uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u binnen 3 maanden hoger beroep indienen bij het gerechtshof.