Milieuvervuiling melden

Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. Verschillende instanties bijvoorbeeld de gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) controleren dit.

U kunt bijvoorbeeld een melding doen over:

  • luchtvervuiling
  • bodemvervuiling
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • illegaal storten van afval
  • illegaal houden van (beschermde) dieren

Klacht over een open haard of hout gestookte kachel?

Heeft u last van een open haard, hout gestookte kachel of buitenvuur? Vaak is dit op te lossen met goed gesprek en simpele stooktips. Veel mensen die hout stoken zijn zich niet bewust van de overlast die zij veroorzaken.

Lukt het niet om het probleem samen op te lossen? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1

U meldt de overlast bij de gemeente via:

Melding, klacht, bezwaar, vraag

Stap 2

De veroorzaker van de klachten ontvangt een brief met tips voor het stoken van een houtkachel of open haard.

Stap 3

Als in de melding staat dat bijvoorbeeld:

  • de rookgasafvoer
  • de luchttoevoer
  • de bouwconstructie
  • de lengte van rookkanaal

niet in orde zijn, dan vraagt de bouwinspecteur aan de bewoner om een technisch rapport van een gecertificeerd ASPB-bedrijf. De bouwinspecteur voert slechts een korte scan uit.

Stap 4

Zorgen om de brandveiligheid? Bel met de Veiligheidsregio Haaglanden, telefoon: 088 - 886 80 00. Zij kunnen een stookverbod opleggen.

Stap 5

Klopt alles wel? Dan moeten partijen het zelf onderling oplossen.

Overlast van personen?

U meldt vervuiling van het milieu, stank- of geluidsoverlast door personen via:

Melding, klacht, bezwaar, vraag

Overlast van een bedrijf?

U meldt vervuiling van het milieu, stank- of geluidsoverlast van een bedrijf via:

Melding Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)