De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds 1 april 2013 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken voor de regio Haaglanden. Namens de gemeente handelt de Omgevingsdienst milieumeldingen en klachten af, regelt milieuvergunningen en geeft milieuadvies. De regio Haaglanden bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Waarvoor kunt u als inwoner bij de Omgevingsdienst terecht?

  • Milieuklachten en overlast: Bij de Milieuklachtentelefoon (0888 - 333 555) kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch terecht met (spoed-)klachten over bedrijven in de Provincie Zuid-Holland. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De ODH controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. U kunt uw klacht ook melden via het online meldingsformulier overlast van de ODH. Daarnaast kunt u ook een melding doen via het gemeentelijke Melding- of klachtenformulier.
  • Bekendmakingen: Officiële mededelingen van de gemeente Zoetermeer vindt u in het Gemeenteblad op overheid.nl of via de OmgevingsAlert-app.

Als ondernemer van een bedrijf in de regio Haaglanden krijgt u zeker te maken met de omgevingsdienst. Veel ondernemers zijn verplicht om een melding te doen of een milieuvergunning aan te vragen. Informatie over hoe dat precies in zijn werk gaat vindt u op de site van de Omgevingsdienst.

  • Toezicht: de Omgevingsdienst controleert of uw bedrijf zich aan de regels houdt, hoe gaat dit in zijn werk?
    • Elk bedrijf krijgt, afhankelijk van de branche en de mogelijke effecten op het milieu en de omgeving, periodiek bezoek van een toezichthouder van de ODH. Als tijdens een milieucontrole overtredingen worden geconstateerd kan handhavend worden opgetreden.
  • Melden voorvallen en incidenten: ondernemers zijn verplicht om elk onvoorzien voorval of incident met mogelijke gevolgen voor het milieu, te melden aan de omgevingsdienst.
  • Bekendmakingen: Officiële mededelingen van de gemeente Zoetermeer vindt u in het Gemeenteblad op overheid.nl of via de OmgevingsAlert-app.

Wat zijn de contactgegevens van de Omgevingsdienst Haaglanden?

Bezoekadres: Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW in Den Haag.
Postadres: Postbus 14060, 2501 GB Den Haag
Telefoonnummer: 070-218 9900
E-mail: info@odh.nl

Of neem contact op met de Omgevingsdienst via het contactformulier op omgevingsdiensthaaglanden.nl.