Meldpunt Bezorgd

Meldpunt Bezorgd kan niet acuut zorg verlenen. Wanneer er sprake is van een noodsituatie adviseren wij u om altijd alarmnummer 112 te bellen.

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Laat het dan weten aan het Meldpunt Bezorgd. U kunt gebruik maken van het online meldformulier.

Ook kunt u tijdens kantoortijden van 09.00 tot 17.00 uur bellen naar het nummer 088-900 4000. Tussen 09.00 en 13.00 uur kunt u een terugbelverzoek doen. U wordt dan dezelfde of de volgende middag teruggebeld. Tussen 13.00 en 17.00 uur wordt u door de frontoffice doorverbonden met een medewerker van het Meldpunt.

Tot slot kunt u uw melding doorgeven via het e-mailadres: meldpuntbezorgd.zoetermeer@kwadraad.nl.

U kunt een melding doen als iemand problemen heeft op het gebied van:

  • Psychiatrie
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen

Na uw melding onderzoekt Meldpunt Bezorgd of iemand al bekend is bij hulpverleners. Als dat niet zo is, gaan hulpverleners naar de persoon toe en maken een inschatting van de situatie. Zij brengen de zorgen in kaart om te bepalen wat er aan ondersteuning nodig is. Daarna organiseren zij de benodigde ondersteuning. Meldpunt Bezorgd kan niet acuut zorg verlenen. Wanneer er sprake is van een noodsituatie adviseren wij u om altijd alarmnummer 112 te bellen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Met de Wvggz kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden opgelegd. Dat kan nodig zijn wanneer een ernstige psychische aandoening bij iemand leidt tot gevaarlijk gedrag voor zichzelf of zijn omgeving. Verplichte zorg kan een opname betekenen, maar het kan ook zorg aan huis zijn.

Verplichte zorg wordt alleen gegeven als het echt nodig is. De noodzaak wordt altijd goed onderzocht. Maar nog belangrijker is dat verplichte zorg wordt voorkomen door in te zetten op preventie. En door met de betrokkene te bekijken of inzet van vrijwillige zorg toch een mogelijkheid is, zodat de betrokkene zelf regie houdt over zijn zorg.

Bij Meldpunt Bezorgd kunt u vanaf 1 januari 2020 ook meldingen doen in kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Voor meer informatie over deze wet zie www.dwangindezorg.nl/wvggz.