De Wij-gedachte in het Laveibos

Na een bewogen leven woont Maruska Ulcikova met haar tweede man alweer een aantal jaren in het Laveibos. Ze komt oorspronkelijk uit Tsjechië, toen het nog Tsjecho-Slowakije heette. Hier werkte ze als kraanmachinist. In 1978 kwam ze, vanwege de liefde, alleen naar Nederland.

Haar energie is aanstekelijk. Ze is een mensenmens waarbij ze balanceert tussen aandacht geven aan mensen in de flat, haar man en aan zichzelf. Want door haar fibromyalgie heeft haar lichaam regelmatig rust nodig. "Ik heb een grote wil met een handicap, maar die wil is niet zo goed te bedwingen", zegt ze met een glimlach.

Het contact met mensen is belangrijk voor Maruska. "Van huis uit ben ik opgegroeid met de 'wij' gedachte en niet met 'ik'. Ze heeft geleerd om met verschillende mensen om te gaan. Bijvoorbeeld in haar werk als receptioniste bij een notariskantoor. Maar ook daarna bij de Kessler stichting, een locatie voor de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. "Ik heb daar 5 jaar gewerkt in de keuken, maar ik was soms een soort moeder voor die gasten!"

Nu heeft ze andere uitdagingen. Naast het 3 keer per week opruimen van rondzwervend afval rond de flat, is ze vooral bezig om verbinding te maken met mensen. Bijvoorbeeld door het organiseren van 'Soep op Zondag'. Een moment waarbij ze de door haar gemaakte soep serveert aan alleenstaande, eenzame bewoners zonder kinderen in de flat. "We hebben het nu een keer gedaan voor 8 mensen. Maar daar kunnen er nog wel een paar bij. We hebben geld gekregen van de gemeente om dit plan op te starten. Het idee is om dit een paar keer te doen en dan zien we wel of het werkt!"

Ook is Maruska betrokken bij het koffie-uurtje. Elke donderdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur. Hier praten flatbewoners elkaar bij en ontstaan er weer nieuwe plannen en ideeën. Zoals bijvoorbeeld 'Soep op Zondag'. Ze heeft hierbij veel steun aan Jan Rous en Ineke Monshouwer van woningcorporatie De Goede Woning. In de mooie ruimte die DGW beschikbaar heeft gesteld, brainstormen de bewoners over wat mogelijk is. En dat gaan ze dan gewoon proberen. Zo is ze ook een wandelgroepje gestart. "We lopen iedere week op woensdagochtend met een klein groepje van 60-plussers van het Laveibos naar Eigen Wij aan de Voorweg. Daar drinken we dan even koffie of thee. Iedereen voelt zich hier welkom en thuis. En dan ook echt samen uit, samen thuis. Dus als je heen meeloopt, loop je ook mee terug."

"Ik kan het niet laten om niet deel te nemen aan de gemeenschap. Dat moet gewoon."