Aan de Martin Luther Kinglaan is in september 2021 de bouw gestart van 218 woningen. Voorheen was dit een braak-liggend stuk grond van de gemeente dat werd gebruikt als pannaveld en voetbaltrapveldje en voor het uitlaten van honden. De gemeenteraad heeft het stuk grond op 29 januari 2018 aangewezen als woningbouwlocatie.

Impressie van bovenaf van KIngs Park

De kavel aan de Martin Luther Kinglaan is een van de ongeveer 20 zogeheten solitaire locaties waarvan de raad heeft besloten ze binnen 5 jaar te ontwikkelen voor woningbouw ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer.

Bestemming sport

Het bestemmingsplan van deze grond had oorspronkelijk de bestemming 'sport'. Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem lag deze grond braak. In de afgelopen 10 jaar heeft zich, op een enkele initiatiefnemer en een mogelijke verhuizing van een tennisvereniging na, geen serieuze kandidaat gemeld die op de grond een sportvoorziening wilde ontwikkelen. Op 30 november 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld waarin de grond de bestemming 'wonen' heeft gekregen.

Participatie

De bijeenkomst van 14 mei 2019 vormde de afsluiting van de participatie over het project Martin Luther Kinglaan. De verslagen en presentaties van de bijeenkomsten vindt u bij de te downloaden documenten. Van het participatietraject is een eindverslag gemaakt dat op 28 januari 2020 ter informatie naar de gemeenteraad is gestuurd. De participatie is daarmee afgerond.

Woningen

Ontwikkelaar Kieboom & Van Wezel en Ballast Nedam zijn in september 2021 op de kavel aan de Martin Luther Kinglaan gestart met een programma te realiseren van 218 huur- en/of koopwoningen en -appartementen. Dit is onderverdeeld in 41 grondgebonden woningen en 177 appartementen. De gemeenteraad heeft op 18 mei 2020 ingestemd met het woningbouwplan en de financiële consequenties. Het definitieve woningbouwplan bestaat uit 125 huurwoningen, waarvan 54 in het middenhuursegment. De overige huurwoningen zullen in het hoge huursegment verhuurd worden. De inschrijving op de huurwoningen zal eind 2021 starten. Meer informatie over de huurwoningen vindt u op hureninkingspark.nl

Ook komen er 93 koopappartementen. Op 16 juni 2020 heeft het college ingestemd met de koopovereenkomst voor de bouwgrond. Meer informatie over de koopwoningen vindt u op de website van Kieboom en Van Wezel.

Pannaveld

Tijdens de samenspraakavonden is gebleken dat een aantal omwonenden het pannaveld dat nu tijdelijk op het braakliggend terrein ligt graag wil laten terugkomen in de wijk. De gemeente Zoetermeer heeft onderzocht of het pannaveld permanent ergens anders in de wijk kan worden geplaatst. Het is gelukt om een definitieve plek te vinden die in de buurt ligt van de huidige plek, namelijk bij de Hildamlaan.

Kaart met plek pannaveld

Nieuwe speelplek op de Weidemolen

Op de bijeenkomst van 14 mei 2019 is aangegeven dat op De Weidemolen een nieuwe groene speelplek komt voor kinderen vanaf 6 jaar, waar mindervalide kinderen kunnen meespelen. Deze speelplek is in juni 2020 geopend.

Stand van zaken oktober 2021

De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2021. Ballast Nedam heeft begin september de direct omwonenden geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden. Het project wordt gefaseerd gerealiseerd van Noord naar Zuid. Dat wil zeggen dat zij starten aan de zijde van de Burgemeester Middelberglaan en eindigen aan de zijde van de Florence Nightingalelaan. Het realiseren van heel King's Park zal naar verwachting 2,5 jaar duren. Op het moment dat er delen van de nieuwe wijk gereed zijn, worden deze in gebruik genomen.

Vanaf half december 2021 tot en met eind februari 2022 zullen de heiwerkzaamheden plaatsvinden. De bouwer doet er alles aan om overlast voor u als omwonende te beperken. Mocht u toch overlast ervaren of tips hebben, dan kunt u contact opnemen via de site van Bewuste Bouwers.

www.verbeterdebouw.nl

Hondenuitrenplek

Met de gemeenteraad is afgesproken dat onderzocht wordt of nabij de Martin Luther Kinglaan een hondenuitrenplek kan komen. De gemeente is in afwachting van toestemming van Rijkswaterstaat, de eigenaar van de grond langs de HSL, aan de kant van de Martin Luther Kinglaan. De gemeenteraad is in september 2021 geïnformeerd over de stand van zaken. Dit memo vindt u bij de documenten. Mocht er toestemming komen, dan zullen de omwonenden uitgenodigd worden om mee te denken over de inrichting van de hondenuitrenplek.

Vragen over dit plan?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Documenten