Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Bij kansspelen kunnen de spelers een prijs winnen, waarbij ze geen invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van het spel. Voorbeelden van kansspelen zijn een loterij of een bingo. Ook een prijsvraag waarbij de winnaar door een loting wordt bepaald, is een kansspel. 

Het is in Nederland in veel gevallen verboden om zonder vergunning een kansspel te organiseren. Uitzonderingen zijn kleine kansspelen en kansspelen die niet voor het publiek zijn opengesteld en niet bedrijfsmatig worden gegeven. 

Wat is een loterij?

Een loterij is een kansspel waarbij de deelnemers loten kopen waarmee zij prijzen kunnen winnen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door een loting bepaald wordt, is ook een loterij.

Het is verplicht om de opbrengst van een loterij uit te geven aan zaken die nuttig zijn voor de samenleving (algemeen belang). Bijvoorbeeld: de bouw van een nieuw clubhuis, renovatie van een kerk of het kopen van nieuwe instrumenten voor een muziekvereniging.

De opbrengst van een loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.

Regels

 • U zorgt dat minimaal 40% van uw opbrengst naar het algemeen belang gaat. Dit betekent dat u van de opbrengst van de loterij maximaal 60% aan kosten mag besteden. Onder de kosten vallen onder meer: het drukken van loten en posters, notariskosten, kansspelbelasting en dergelijke.
 • Is de waarde van de prijzenpot lager dan € 4.500? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. 
 • Is de waarde van de prijzenpot hoger dan € 4.500? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Wat is een klein kansspel?

Kleine kansspelen zijn:

 • bingo / kienen
 • vogelpiekspel (lijkt op darten)
 • rad van Fortuin / rad van Avontuur

Alleen verenigingen of stichtingen mogen een klein kansspel (zoals een bingo) organiseren. Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen. U moet het klein kansspel wel uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de activiteit melden bij de gemeente (zie 'Online regelen').

Regels

 • Het is een Nederlandse verenging of stichting.
 • De vereniging of stichting bestaat ten minste 3 jaar.
 • Het doel van de vereniging of stichting moet duidelijk beschreven staan in de statuten.
 • Het doel van de vereniging of stichting is niet in strijd met het algemeen belang.
 • De vereniging of stichting heeft een ander doel dan het organiseren van (kleine) kansspelen.
 • De prijzenpot (geld of goederen) mag niet hoger zijn dan € 400 per te spelen set. De totale waarde mag niet meer zijn dan € 1.550 per bijeenkomst. 
 • Het kleine kansspel is niet gericht op persoonlijk voordeel van een of meerdere leden van de vereniging of stichting die het kleine kansspel organiseert. 

Kansspelbelasting

Het kan zijn dat over de prijzen kansspelbelasting moet worden betaald. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst | Kansspelbelasting.

Wat moet u doen

Loterij

 • De prijzenpot is lager dan € 4.500 > U vraagt een vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u minimaal 8 weken voordat de loterij gehouden wordt.
 • De prijzenpot is hoger dan € 4.500 > U vraagt een vergunning aan bij de Nederlandse Kansspelautoriteit
 • Let op! U mag de loterij niet houden in een café, hotel of restaurant. Dit is in strijd met de Alcoholwet. 

U heeft geen vergunning nodig als:

 • De loterij in besloten kring gehouden wordt (bijvoorbeeld tussen collega’s in een bedrijf of met familieleden in de huiselijke sfeer).
 • Het gaat om een loterij waarvoor de deelnemers geen lot kopen en bedoeld is om reclame te maken (promotioneel doel). U moet zich dan wel houden aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.

Klein kansspel

 • U doet 14 dagen voordat het klein kansspel gehouden wordt een melding (zie ‘Online regelen’).
 • Als de prijzenpot hoger is dan € 400 euro per te spelen set, of de totale waarde hoger is dan € 1.550 moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. 
 • Let op! U mag de loterij niet houden in een café, hotel of restaurant. Dit is in strijd met de Alcoholwet. 

Online Regelen

U kunt dit product ook met eHerkenning aanvragen.

Melding doen

Vergunning aanvragen

Kosten

Melding

Het doen van een melding is gratis.

Vergunning kansspel

OmschrijvingKosten
Vergunning kansspel€ 84,98

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

Melding

Een melding neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, neemt de gemeente contact met u op.

Vergunning

U krijgt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.