Kansen bieden aan alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar zodat zij zich - binnen hun eigen mogelijkheden en ongeacht de omgeving waarin zij opgroeien of leven - optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en maatschappijbewuste burgers. Dit is de visie van de Lokaal Educatie Agenda Zoetermeer 2021-2030.

Een concrete werkagenda als basis voor een stimulerende (leer)omgeving

Wij creëren hiervoor gezamenlijk de randvoorwaarden, anticiperen op ontwikkelingen en stemmen aanbod en inzet met en op elkaar af.

Wie zijn wij?

Bij de Zoetermeerse LEA zijn de volgende partijen betrokken:

 • Onderwijs: scholen voor po, vo, (v)so, mbo en hbo, samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Kinderopvang: instellingen voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse kinderopvang.
 • CKC & partners en de Bibliotheek Zoetermeer.
 • Gemeente Zoetermeer: portefeuillehouder onderwijs en onderwijsambtenaren.

In de LEA 2021-2030 hebben we 3 ambities opgenomen om de visie te bereiken:

 • Een onderwijs- en voorzieningenaanbod passend bij Zoetermeer 2040.
 • Samen gelijke kansen bieden aan alle kinderen en jongeren.
  • Kansen creëren en bieden voor kinderen en jongeren zodat zij - binnen hun eigen mogelijkheden en ongeacht de omgeving waarin zij opgroeien of leven - zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Samen zorgdragen voor een passende plek voor kinderen en jongeren in kinderopvang, onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Versterken van de verbinding tussen enerzijds de zorgstructuur van kinderopvang en onderwijs met anderzijds de ondersteunings- en zorgstructuur van de gemeente.