Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, bedrijven, fabrieken, schepen en vliegtuigen.

Bij het Kadaster kunt u bijvoorbeeld informatie opvragen over:

  • Wie de eigenaar is van een huis, bedrijf of stuk grond.
  • Aan- en verkoopprijzen van huizen.
  • Waar en welke kabels en/of leidingen er onder de grond liggen.
  • Waar een huis, bedrijf of stuk grond precies ligt en welke afmetingen het heeft (erfgrenzen).
  • Wat u wel en niet op een stuk grond mag neerzetten.
  • Wat er niet gedaan mag worden met een huis, bedrijf of stuk grond als gevolg van een besluit van de overheid (bijvoorbeeld of een huis een monument is).

De meeste gegevens kunt u gratis opvragen. Voor sommige specifieke informatie moet u een klein bedrag betalen.

Kijk voor alle informatie op de website van het Kadaster.