De woningcorporaties bieden op de website Woonnet Haaglanden ook speciaal voor jongeren van 18 tot 23 jaar zelfstandige sociale huurwoningen aan. 

Omdat de wachttijden voor jongerenwoningen in Zoetermeer en Haaglanden relatief lang zijn, is het voor jongeren van belang dat zij zich op tijd - het beste is op het moment dat ze 18 jaar zijn - inschrijven als woningzoekende via Woonnet Haaglanden. Deze inschrijving kost € 12,50 per jaar en moet jaarlijks handmatig verlengd worden.

Behalve het sociale huuraanbod via Woonnet Haaglanden bieden Interveste en Ad Hoc ook woonruimten aan in Zoetermeer. Het betreft in deze gevallen tijdelijk huren of anti-kraak wonen. Deze opties zijn, vanwege hun lage huurprijzen, geschikt voor jongeren.

Verder zijn diverse particuliere verhuurders actief in Zoetermeer. Onder hen worden ook jongerenwoningen verhuurd. Deze jongerenwoningen kennen vaak een huurprijs vergelijkbaar met het sociale huursegment. De afgelopen en komende jaren zijn bijvoorbeeld enkele kantoren getransformeerd naar woonruimte voor jongeren.