Meerpunt is een netwerkorganisatie van diverse partijen op het gebied van jeugd(hulp) in Zoetermeer, waar u als ouder, verzorger of professional terecht kunt met alle vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen.

Heeft u vragen, behoefte aan een gesprek of wilt u dat er iemand met u meedenkt, neem dan contact op of kom langs.

Meerpunt heeft een inlooppunt in het Stadhuis-Forum waar u zonder afspraak terecht kunt. Daarnaast kunt u Meerpunt bereiken per telefoon, e-mail of WhatsApp.

Meer informatie

www.meerpunt.nl

Voor jongeren:

JIP Zoetermeer