Incidentele festiviteit, melding

De gemeente wijst elk jaar een aantal dagen of dagdelen aan voor collectieve festiviteiten. Tijdens deze momenten zijn ruimere geluidsnormen toegestaan. In de Apv staan regels om overlast voor omwonenden te beperken. Als bedrijf of vereniging moet u zich aan die regels houden. Voor dagen die zijn aangewezen als collectieve festiviteit hoeft u geen melding te doen. 

Incidentele festiviteit

Heeft u een horecabedrijf? Dan mag u, naast de collectieve festiviteiten, ook maximaal 6x per jaar een 'incidentele festiviteit' organiseren. U moet dit vooraf melden bij de gemeente. 

Wat u moet weten

Incidentele festiviteit

  • U mag deze 6x per jaar organiseren.
  • U kiest zelf de dagen of dagdelen.
  • Tijdens deze momenten zijn ruimere geluidsnormen toegestaan. Deze normen gelden niet voor buiten (bijvoorbeeld op een terras).
  • Om overlast voor omwonenden te beperken moet u zich houden aan de regels van de Apv.
  • U moet de festiviteit minimaal 1 week van tevoren melden bij de gemeente (zie 'Online regelen').
  • Omwonenden moet u minimaal 1 week van tevoren op de hoogte stellen van de voorgenomen festiviteit.

Geluidsnormen en tijden

  • Tijdens de collectieve en incidentele festiviteiten moet de muziek uiterlijk om 01.00 uur stoppen.
  • Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag moet de muziek uiterlijk om 23.00 uur stoppen.
  • Ramen en deuren moet u gesloten houden om geluidsoverlast te beperken. Deuren mogen alleen geopend worden voor het doorlaten van personen en/of goederen.