Deelt u uw woning met anderen? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Wat is de kostendelersnorm?

Woont u samen met andere personen van 27 jaar of ouder? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Hoe meer personen boven de 27 jaar in een woning wonen, hoe lager de uitkering per persoon wordt. De reden hiervoor is dat als u met meer volwassenen in een huis woont, u samen de kosten voor bijvoorbeeld vaste lasten kunt delen.

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal inwonende kinderen boven de 27 jaar, een (groot)ouder of inwonende nicht. Ook huisgenoten die geen familie van u zijn, tellen mee. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt: in álle meerpersoonshuishoudens geldt de kostendelersnorm.

Wanneer het gaat of u recht heeft op een uitkering, tellen de inkomsten en het vermogen van alleen u en uw partner mee. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. Als het gaat om de hoogte van uw uitkering, telt het áántal huisgenoten wel mee. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

Deze volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • Jongeren tot 27 jaar
  • Studenten die studiefinanciering ontvangen
  • Leerlingen die studeren via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Medebewoners van 27 jaar en ouder die onderwijs volgen (Wtos)
  • Kamerhuurders en kostgangers die geen familie zijn en betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer personen van 27+ bij elkaar wonen, hoe lager de uitkering is per persoon. In de tabel hieronder ziet u het overzicht. 100% staat voor het bedrag wat twee partners samen ontvangen.

Kostendelersnorm per soort huishouden
HuishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden70%70%
Tweepersoonshuishouden50%100%
 Driepersoonshuishouden43 1/3 %130%
Vierpersoonshuishouden40%160%
Vijfpersoonshuishouden38%190%

Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een huishouden met vier personen van 27+ elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm krijgt. Hoewel de tabel boven stopt bij vijf personen, geldt de kostendelersnorm ook voor huishoudens met nog meer personen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de kostendelersnorm? Twijfelt u of u eronder valt? Of komt er iemand van 21+ bij u wonen of gaat die juist weg? Neem dan contact op met uw inkomensregisseur of bel 14 079.