Ik ben toch wel een diamant zeker?

Voordat het gesprek start spreekt de wijkagent haar nog even aan. Hij deelt even waar hij mee bezig is zodat Hennie op de hoogte is van iets dat zich afspeelt in het Alferbos. En dat is precies wat ze nodig heeft. Want haar betrokkenheid bij ‘haar’ bewoners is groot.

Inmiddels is Hennie Minneboo al 12 jaar voorzitter van bewonerscommissie Alferbos. Dit doet ze met passie en een groot hart. Ze groeide op in een horecagezin in Beverwijk waar ze zowel de sociale als de harde kant meekreeg. Ze kan slecht tegen onrecht. Dat is haar drijfveer. Samen met een team van bewoners uit de flat werkt ze hard om te zorgen voor een fijne leefomgeving. ‘Schoon, heel, veilig en leefbaar. Daar gaan we voor’.

Samenwerken is belangrijk voor Hennie. "Je hebt elkaar nodig om problemen op te lossen Niet alleen samenwerken met de woningcorporatie, maar ook met de Vereniging van Eigenaren, de wijkagent, de wijkverbinder en met de bewoners van het Alferbos. Ik maak overigens geen onderscheid tussen huurders en kopers in het pand. We gebruiken allemaal dezelfde lift, dezelfde ingang en hebben dezelfde huizen. We zijn allemaal bewoners van het Alferbos".

Meldingen over de openbare ruimte worden gemeld bij de gemeente via de gemeente-app. Bij zaken over de flat neemt ze contact op met de woningcorporatie. Ze laat bewoners wel eerst zelf een melding doen, want ze is geen doorgeefluik. Maar als bewoners niet gehoord worden, dan trekt ze aan de bel. En dan is ze heel duidelijk. Goed geïnformeerd en met kennis van zaken. "Ik weet dat ik soms heel boos kan worden. Maar ik heb inmiddels ook wel geleerd dat ik dan even een sigaretje moet gaan roken. Dat werkt beter".

"Het opvolgen en oplossen van klachten die gemeld worden via het klantportaal werkt niet altijd goed. Dat vind ik niet kunnen. Dan gebruik ik mijn contacten om ervoor te zorgen dat het opgelost wordt. Ik ben blij dat ik bewoners op deze manier kan helpen".

Hennie sinds februari van dit jaar ook lid van de huurdersvereniging HUIB van De Goede Woning. Een actieve vereniging die zich dagelijks inzet voor de leden, de bewonerscommissies en alle overige huurders van De Goed Woning. Ze heeft daar een rol als adviseur van bewonerscommissies. "Als er bijvoorbeeld een bewonerscommissie opgericht moet worden of als ze vragen hebben, kan ik hen adviseren. Daar heb ik inmiddels ruime ervaring in".

Hennie is trots op wat ze samen met 'haar' team bereikt heeft. Een verbod voor het plaatsen van fietsen en scooters voor de flat. Twee keer een grote buurt barbecue georganiseerd voor meer dan 100 bewoners. Een groen en schoon middenterrein. Ook is er een 'care and share app' waarop bewoners artikelen gratis kunnen weggeven, hulp kunnen vragen of eten aanbieden. "Ik ben toch inmiddels wel een diamant zeker?" zegt ze met een glimlach. "Voorlopig ga ik hier nog niet weg".

Lees ook het interview met Hennie Minneboo en Monique van Noordennen over de buurtbarbecue op We willen bewoners een leuke dag bieden (dgw.nl).