Elke gemeente moet 1 keer per 4 jaar een aanpak schrijven om de gezondheid van inwoners te verbeteren. In de nota 'Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid' staan de thema's en de doelen die voor de Gemeente Zoetermeer in 2024-2027 centraal staan. Samengevat vinden we dit het belangrijkste:

  1. Een gezonde generatie, waarbij we moeite doen voor een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren.
  2. Een gezonde omgeving om in te leven, met onder andere schone(re) lucht, goede wandel- en fietspaden en meer groen.
  3. Sterke en energieke ouderen, onder andere door te bewegen, vallen te voorkomen, gezond te eten en eenzaamheid te voorkomen.

Hoe gaan we dit doen?

We kijken op een brede manier naar gezondheid. Dat betekent dat we niet alleen oog hebben voor hoe het lichamelijk met iemand gaat maar ook bijvoorbeeld geestelijk en sociaal. We richten ons op het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte. We werken samen met andere organisaties om meer te bereiken. En we vragen inwoners om mee te denken over wat nodig is om dichtbij huis gezond te kunnen leven.

Uitvoeringsprogramma

Het plan 'Integraal Werken aan een gezonde stad' en de Uitvoeringsagenda bij de Nota Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024-2027 vormen samen alle activiteiten die voor het preventief gezondheidsbeleid de komende jaren worden uitgevoerd.

Nota Lokaal Preventief Gezondheidsbeleid 2024-2027 Gemeente Zoetermeer