Het geurbeleid gaat over de geur van dierenverblijven van extensieve veehouderijen en maneges. In het geurbeleid wordt beschreven welke afstanden tot zogenaamde geurgevoelige objecten zoals woningen moeten worden aangehouden.

Geurbeleid in het kort

Landelijk is wettelijk geregeld dat er een bepaalde afstand moet zijn tussen de dierverblijven van veehouderijen/maneges en 'geurgevoelige objecten'. Dit zijn gebouwen waar mensen langere tijd verblijven, zoals woningen, scholen of ziekenhuizen. Vanwege deze wettelijke afstanden kunnen een aantal extensieve veehouderijen en maneges in Zoetermeer niet verder uitbreiden. Daarom heeft de gemeente een Geurvisie opgesteld. Hierin staat dat het mogelijk is om de wettelijke afstanden te verkleinen. Dit geeft een aantal veehouderijen en maneges in het buitengebied meer ruimte en mogelijkheden om bijvoorbeeld extra dieren te herbergen. Het is belangrijk dat deze bedrijven kunnen groeien, omdat zij een grote rol spelen op het gebied van landschapsbeheer en recreatie. Het verkleinen van de afstanden zorgt in de praktijk niet tot nauwelijks voor extra geuroverlast.