Tot 1 januari 2016 heeft de gemeente Zoetermeer startersleningen verstrekt. Helaas is het budget hiervoor inmiddels op. Wij kunnen daarom geen nieuwe aanvragen voor een starterslening meer in behandeling nemen.

Er is een evaluatie geweest waarna het gemeentebestuur heeft besloten (voorlopig) af te zien van een vervolg op de starterslening.