Functionalisme en modernisme

Het modernisme in de architectuur bloeide tussen 1945 en 1970. In Zoetermeer zijn modernistische gebouwen vooral in het Dorp te vinden. De architectuur uit die tijd is rustig, sober en licht.

Licht, lucht en ruimte

Het modernisme brak radicaal met alle tradities in het bouwen. 'Licht, lucht en ruimte' werd het motto in de architectuur en de stedenbouw. Een comfortabele, moderne woning in een gezonde, groene en open stad moest bereikbaar worden voor iedereen. Met moderne bouwtechnieken en -materialen (beton, staal) kon op industriële schaal worden gebouwd en een eind gemaakt aan de woningnood. Wonen, werken en recreëren werden gescheiden en gebouwen in collectieve open ruimtes geplaatst, met gemeenschappelijke toegangen zoals portieken.

De architectuur uit deze periode is verzorgd, rustig en sober. Gebouwen bestaan vooral uit rechthoekige blokken, afgedekt met een plat of licht schuin dak. De blokken zijn één geheel.

Woonflats hebben vaak een symmetrische gevelopbouw. Kantoren en kerken zijn vaker asymmetrisch met afwisselende onderdelen. In woonflats en eengezinswoningen vind je vaak gevels waar dezelfde rechthoekige elementen herhaald worden, met ramen en balkons in een strak ritme. De woonflats zijn licht en transparant omdat ze opvallend grote ramen hebben, met dunne kozijnen en vaak lichte gevelkleuren. Het is typisch de architectuur van een optimistisch tijdvak.

De kleinschaligheidsbeweging van begin jaren zeventig maakte een einde aan het modernisme in de woningbouw. Kantoren werden nog tot halverwege de jaren tachtig volgens modernistische principes gebouwd.

Voorbeelden

voorbeeld 1-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 2-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 3-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 4-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 5-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 6-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 7-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 8-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 9-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 10-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 11-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 12-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 13-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 14-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 15-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 16-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 17-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 18-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 19-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 20-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 21-22: gebouw in modernistische stijl voorbeeld 22-22: gebouw in modernistische stijl