Fraude, vermoeden melden

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering, zorg of wonen? Dan kunt u (anoniem) online of telefonisch een melding doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Wat is fraude?

Fraude is het bewust en opzettelijk geven van onjuiste of onvolledige informatie. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

Bij uitkeringsfraude

 • Iemand inkomsten uit werk of vermogen niet of slechts gedeeltelijk opgeeft.
 • Iemand niet doorgeeft hij/zij samenwoont of dat er een wijziging is in de gezinssamenstelling (bijvoorbeeld scheiding of inwoning).
 • Iemand een vals (post)adres opgeeft waar hij/zij niet echt woont.

Bij zorgfraude

 • Persoonsgebonden budget wordt op een onjuiste manier gebruikt (bewust sturen van verkeerde rekeningen voor bijvoorbeeld zorg die niet verleend is).
 • Onjuist gebruik van Wmo voorzieningen (bijvoorbeeld een scootmobiel, regiotaxi, gehandicaptenparkeerkaart).
 • Zorgverleners die geen of onvoldoende zorg leveren (partner, familielid of instelling).

Bij woonfraude

 • Illegaal doorverhuren / onderverhuren / kamerverhuur.
 • Onrechtmatig gebruik van een woning.
 • Overbewoning (er wonen teveel mensen in een huis).
 • Het gebruiken van een huurwoning als bedrijfsruimte of opslagplaats.
 • Misbruik van een woning voor hennepteelt of prostitutie.
 • Het niet of foutief inschrijven in de BRP om daarmee te kunnen frauderen.

Meldpunt goed verhuurderschap

Wij zijn in overleg met de andere gemeenten binnen Haaglanden bezig met opzetten van een lokaal en regionaal meldpunt. Tot die tijd hebben is het meldpunt ondergebracht bij de aanpak van woonfraude in het algemeen. 

Meldingen kunt u daarom op dit moment versturen naar woonfraude@zoetermeer.nl.

Melden

Fraude melden (zorg of uitkering)

Woonfraude melden

Wilt u liever bellen om het vermoeden van te fraude melden? Neem dan contact op met de sociale recherche via telefoonnummer 14 079.

Let op! Wilt u anoniem de melding doen? Scherm dan uw telefoonnummer af voordat u belt. Via uw telefoonnummer is het namelijk mogelijk om uw gegevens alsnog te achterhalen.

U kunt uw telefoonnummer afschermen op de volgende manier:

Voor mobiele telefoon: 

 • Open het venster waarin u het telefoonnummer kunt invoeren
 • Toets #31#
 • Toets daarna het telefoonnummer 14 079
 • U belt nu eenmalig anoniem

Voor vaste telefoon:

 • Toets *31* 
 • Toets daarna het telefoonnummer 14 079
 • U belt nu eenmalig anoniem

Hoelang duurt het?

 • Alle meldingen nemen wij in behandeling.
 • Vanwege geheimhoudingsplicht informeren wij u verder niet over de behandeling van uw melding.