Evenementenbeleid Zoetermeer

Het evenementenbeleid 2023: “Samen genieten in een levendige, groene en actieve omgeving, Zoetermeer is de plek!” geldt vanaf 31 maart 2023. Hiermee willen we bereiken dat er een toonaangevend en ruim evenementenaanbod is dat aansluit op de wensen van de bewoners en de levendige, groene en actieve omgeving.

Waar gaan we voor?

Met dit beleid werken we aan:

  • Levendigheid in de wijken.
  • Evenementen in het groen.
  • Behoud van toonaangevende evenementen.
  • Vernieuwing in het evenementenaanbod en het organisatieproces.

Hoe gaan we dat doen?

In het beleid staan veel actiepunten benoemd die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van het evenementenaanbod in de stad minimaal op peil blijft of zelfs verbetert. We zorgen bijvoorbeeld voor goede evenementenlocaties, we bieden een subsidieregeling die de organisatie van evenementen stimuleert en ondersteunt en we stimuleren de samenwerking tussen partijen in Zoetermeer. Deze actiepunten zijn in een overzicht in de samenvatting van het beleid opgeschreven. De acties zullen gedurende de looptijd van het beleid (5 jaar) worden opgepakt en uitgevoerd.

Participatie

Bij de totstandkoming van het evenementenbeleid zijn alle partijen uit de stad betrokken. Hiertoe organiseerden we in september en oktober 2022 vier bijeenkomsten. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt die zijn gedeeld met de participanten. De input van de participanten is meegenomen in het beleid.

Het beleid

Evenementenbeleid Zoetermeer 2023