Een uit de hand gelopen hobby

Trots. Dat is het eerste woord dat Erik van Boheemen zegt in dit gesprek. Niet trots op zichzelf als voorzitter van de Waterbuurtvereniging. Maar op al die mensen die zich actief inzetten voor de activiteiten in buurthuis 'Het Anker'. Een gebouw dat verscholen ligt midden in de Waterbuurt in Meerzicht. Het is de spil in de wijk waar 520 huizen staan. Ruim 300 daarvan zijn lid van de vereniging die hiervoor elk 15 euro per jaar betalen.

Bijna elke dag is hier iets te doen. Koffieochtend, bridge, Engelse les en themabijeenkomsten. Of het mysterieuze 'We gaan ervoor', een ontmoetingsmiddag voor alleenstaande ouderen op de donderdagmiddag. Georganiseerd door vrijwilligers met een groot hart.

"Vrijwilligers, daar draait het op", volgens Erik. "Naast de onmisbare barmedewerkers zijn er ook verschillende werkgroepen actief. Zo is er een groep die zich bezighoudt met de activiteiten in het buurthuis. Een andere is gericht op de jeugd. En een derde organiseert evenementen zoals burendag, vrouwendag of het zomerfeest. En daar is altijd wel iets van eten en drinken bij. Want zonder dat is het kansloos!"

Zelf heeft Erik een lange carrière als vrijwilliger achter de rug. Eerst als bestuurslid, secretaris en sinds 2021 als voorzitter. Naast zijn baan is hij ongeveer 20 uur per week vrijwillig actief voor het buurthuis. "Dienstverlenend is een woord dat bij mij past. En ik vind het leuk om te organiseren. Noem het een uit de hand gelopen hobby. Het liefst zou ik eigenlijk kookworkshops geven, maar daar kom ik helaas door tijdgebrek niet aan toe."

De inzet van alle vrijwilligers zorgt voor een fijne leefomgeving in de buurt. Niet alleen omdat er bijvoorbeeld wekelijks mensen bij elkaar komen om te bridgen. Maar ook omdat er dan met elkaar gesproken wordt over zaken waar men hulp bij nodig heeft. En waar dat mogelijk is helpt men elkaar. Of worden mensen op het juiste spoor gezet van instanties die hulp kunnen bieden. Dit netwerk werkt en wordt ook hoog gewaardeerd.

Het komt ook voor dat mensen uit de buurt vinden dat het buurthuis bepaalde dingen 'moet' organiseren. "Ik weet al heel lang me heel goed te beheersen bij dat soort vragen. Ik probeer het dan zo te draaien dat we best willen ondersteunen, maar dat men het zelf zal moeten organiseren. De mogelijkheden zijn niet eindeloos."

Erik is positief over de samenwerking met de gemeente. Deze betaalt de huur van het pand waardoor de kosten voor bezoekers laag kunnen blijven. Ook maakt de vereniging regelmatig gebruik van het subsidiepotje Wijk aan Zet. Naast de contributie en de bijdragen van de bezoekers is het zo allemaal nog haalbaar en betaalbaar. "Graag zou ik samenwerken met andere verenigingen in Meerzicht of daarbuiten. Maar in mijn beleving hebben veel van die andere clubs het idee dat de gemeente alleen maar beperkingen oplegt. Dat is niet mijn ervaring. Er zijn genoeg doelen waarbij wij en de gemeente elkaar vinden."