In Zoetermeer worden elk jaar de harige rupsen van de eikenprocessievlinder aangetroffen. De rupsen danken hun naam aan het feit dat ze in lange rijen (in processie) via de stammen op zoek gaan naar voedsel in de vorm van vers eikenblad.

De rupsen van deze nachtvlinder zijn van april tot juli te vinden op de zomereik en soms ook op beuk en berk. De donkere rupsen hebben lange, grijzig-witte haren op roodachtig oranje wratten. De haartjes van deze rupsen veroorzaken bij sommige mensen allergische reacties, als jeuk, huiduitslag, ademhalingsproblemen en oogontsteking.

Dit doet de gemeente

De eikenbomen in Zoetermeer worden gecontroleerd of eikenprocessierupsen voorkomen. Als er nesten in de bomen zijn aangetroffen dan worden deze nesten verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf.

Risicovolle plekken als bijvoorbeeld de Zoetermeerseplas en locaties bij basisscholen, worden als eerste gecontroleerd en bestreden.

Dit kunt u doen

Openbaar gebied

Ziet u eikenprocessierupsen in het openbaar gebied, dan vragen wij u dit bij ons te melden:

Contactformulier

Of bel 14 079

Eigen terrein

Vindt u eikenprocessierupsen op bomen op eigen grond, dan bent u zelf verantwoordelijk voor bestrijding met hulp van een deskundig bedrijf.

Wij raden u ten sterkste af om de rupsen op te pakken of ze zelf te bestrijden.

Meer weten

Voor meer informatie over gezondheidsklachten:

www.ggdhaaglanden.nl

Voor meer informatie over de rupsen:

www.natuurkalender.nl