In de zomermaanden kunnen in eikenbomen nesten van eikenprocessierupsen zitten. De gemeente doet er alles aan om de overlast van deze harige dieren zoveel mogelijk te beperken.

De eikenprocessierups

De donkere rupsen hebben lange, grijzig-witte haren op roodachtig oranje wratten. Deze rupsen vervellen een aantal keer en bij de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Één processierups heeft wel 700.000 brandharen. Die haartjes zijn zo klein dat u ze niet kunt zien, maar toch kunnen ze wel voor vervelende klachten zorgen. Zo kunt u door de haartjes last krijgen van jeuk, bultjes, een rode huid en dikke ogen. Meer informatie over de klachten en wat u daartegen kunt doen vindt u op Eikenprocessierupsen - GGD Leefomgeving.

Wat doet de gemeente?

De eikenprocessierups heeft natuurlijke vijanden, zoals vogels en insecten. We zorgen ervoor dat de omstandigheden voor deze natuurlijke vijanden zo goed mogelijk zijn. Verschillende vogels, vooral mezen, eten de eikenprocessierupsen. Daarom zijn er de afgelopen jaren veel vogelhuisjes opgehangen.

Ook heeft de gemeente bloemrijke bermen aangelegd om insecten en vogels aan te trekken die helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierupsen. We houden ook rekening met het maaien van het gras. Door op een andere manier te maaien, zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk bloeiende bloemen overblijven om zo de insecten en daardoor weer de vogels aan te trekken.

Daarnaast controleren we de eikenbomen in Zoetermeer op processierupsen. Risicovolle plekken, zoals de Zoetermeerse plas en locaties bij basisscholen worden als eerste gecontroleerd. Zodra er een nest van de eikenprocessierups is gevonden, haalt een bedrijf het nest weg met een rupsenstofzuiger.

Wat kunt u doen?

Als u eikenprocessierupsen in het openbaar gebied ziet, zoals op straat, in een park of op een speeltuin, vragen wij u om dit bij ons te melden:

Contactformulier

Heeft u eikenprocessierupsen op uw eigen gebied? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups. Het is belangrijk dat u hiervoor een deskundig bedrijf inschakelt en de rupsen niet zelf bestrijdt.