Edisonpark (voorheen Kwadrant B&F)

Kwadrant B&F, het eerdere volkstuinencomplex, verandert in een nieuw woongebied. De locatie ligt tussen de Australiëweg, de Oostweg, de Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg. Het gebied heeft nu de naam Edisonpark.

Het college van burgemeester en wethouders wil voor de ontwikkeling van het project Edisonpark een overeenkomst tot grondverkoop sluiten met de Ontwikkelcombinatie, bestaande uit AM B.V., Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V. en Synchroon B.V. Dit voornemen is op 7 april 2022 gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Digitale informatiebijeenkomst en online enquête Edisonpark

Op woensdag 8 december 2021 organiseerde Ontwikkelcombinatie Edisonpark (AM, Synchroon en Dura Vermeer) samen met de gemeente Zoetermeer een digitale informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het Edisonpark. U kunt hier het verslag lezen.

Bijeenkomst later terugkijken

Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst ook terugkijken op de website www.edisonpark-zoetermeer.nl. Reacties op de plannen konden tot uiterlijk 23 december 2021 worden verstuurd.

Online participatie Edisonpark op Doemee.zoetermeer.nl

Als aanvulling op de bijeenkomst was het ook mogelijk om online te reageren op enkele thema's van het plan, zoals architectuur, mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte. Deze enquête was van 9 tot 23 december 2021 opengesteld via doemee.zoetermeer.nl. Bekijk hier de resultaten van de enquête.

Op de hoogte blijven

Degenen die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom Edisonpark, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.edisonpark-zoetermeer.nl.

Artist impression Edisonpark
Artist impression Edisonpark

Plan

Het plan bestaat uit circa 550 woningen, waaronder 94 sociale huurwoningen, 177 vrije sector koopwoningen, 206 middenhuur en vrije sector huurwoningen, 55 middenhuur zorgappartementen en 16 zorgappartementen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Ambitiedocument

De raad heeft in maart 2018 het ambitiedocument voor deze locatie vastgesteld en de opdracht aan het college gegeven om op basis hiervan in gesprek te gaan met marktpartijen over de ontwikkelingen. De ontwikkelcombinatie Edisonpark, bestaande uit AM, Dura Vermeer Bouw Zuid West en Synchroon, heeft een stedenbouwkundig plan voor Edisonpark opgesteld. Het schetsplan voldoet aan het ambitiedocument en is op 14 juli 2020 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Na de participatie kan het stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Meer informatie over de inhoud van het plan kunt u vinden op de website www.edisonpark-zoetermeer.nl.

Woningbouwambitie raad

De woningbouwplannen dragen bij aan de ambitie van de gemeenteraad om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen. Daarnaast zorgen deze plannen voor doorstroming binnen Zoetermeer. Met de ontwikkeling van Edisonpark wordt de woningvoorraad gedurende de komende jaren aangevuld met circa 550 woningen.

Documenten