Ontwikkelaar ERA Contour realiseert op het voormalig bedrijventerrein Dwarstocht langs de Oostweg woningbouw. Happy Days wordt een bijzonder woonmilieu, gevat in het concept 'altijd op vakantie'. Avontuur, groen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De woningen staan in een autoverkeervrij binnengebied. Het plan omvat circa 165 koopwoningen en een appartementencomplex met 40 appartementen in de sociale huursector.

Stand van zaken mei 2024

In maart 2023 is gestart met de plaatsing van een hekwerk en beplanting langs het Slotermeer en een deel van het Brielsemeer. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

De eerste woningen zijn in december 2023 opgeleverd. De planning van de ontwikkelaar is dat de laatste woningen in het voorjaar van 2025 worden opgeleverd. De aannemer legt momenteel in opdracht van de gemeente het openbaar gebied aan. De planning is dat deze werkzaamheden in 2025 klaar zijn.

40 sociale huurappartementen

Naast 165 koopwoningen worden er ook 40 sociale huurappartementen gerealiseerd. In januari 2024 hebben ERA Contour en woningcorporatie De Goede Woning een intentieovereenkomst getekend. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt en met de gemeente besproken. Voor dit bouwplan zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het bouwplan is al meegenomen in het bestemmingsplan van 2021. De start van de bouw staat voor het eind van 2024 gepland. ERA informeert de (toekomstige) bewoners over de voortgang en de planning. Heeft u vragen, dan kunt u deze aan ERA stellen.

Plek 40 sociale huurwoningen

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

In maart 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dwarstocht 2019 vastgesteld. De omgevingsvergunningen zijn gecoördineerd met het bestemmingsplan voorbereid en de ontwerp besluiten hebben gezamenlijk ter inzage gelegen. Doordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn de omgevingsvergunningen aan ERA Contour verleend. Er is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit betekent dat de besluiten onherroepelijk zijn.

Participatie

Op 19 juni 2018 en op 9 mei 2019 waren er inloopbijeenkomsten waar de plannen voor Happy Days met de omwonenden zijn besproken. Op 30 september 2019 was er een bijeenkomst waar (een afvaardiging van) indieners van een zienswijze (tegen het concept ontwerp bestemmingsplan) voor waren uitgenodigd.

Op donderdag 10 juni 2021 is er met direct aanwonenden van het plangebied (woningen die met hun achtertuin aan het plangebied grenzen) gesproken over het beplantingsontwerp voor Happy Days. De opbrengst is gebruikt om het beplantingsontwerp uitgebreider en hoogwaardiger te maken.

De verslagen van de bijeenkomsten en de presentaties vindt u onderaan deze webpagina bij de te downloaden stukken.

Beplantingsplan

Met de opbrengst van de bewonersbijeenkomst van 10 juni 2021 is het beplantingsplan voor Happy Days verder uitgewerkt. Het plan is onderaan deze pagina bij de documenten te vinden.

Ten opzichte van het concept-beplantingsplan zijn naar aanleiding van de suggesties van omwonenden de volgende aanpassingen verwerkt:

  • Voor de boswal/grondwal aan de kant van het Slotermeer wordt de suggestie gedaan om bomen met verschillende kleuren blad toe te passen. Deze suggestie is overgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld de Rode Esdoorn toegepast met rode bladeren en de Winterlinde met gele bladeren.
  • De groene afscherming krijgt de maximaal mogelijke hoogte en wordt aangeplant met zoveel mogelijk soorten planten. De groene afscherming wordt meteen bij de start bouw van de eerste fase geplaatst en aangeplant waardoor het scherm na ongeveer 2 jaar volledig begroeid is.
  • De bomen ter plaatse van de dijkwoningen zullen zo groot mogelijk worden aangeplant.

Toelichting per pagina

  • Op pagina 1 van het beplantingsplan is te zien welke bestaande bomen worden behouden (lichtgroen) en welke nieuwe bomen zullen worden aangeplant (donkergroen). De letters in de bomen verwijzen naar het type boom, opgenomen in de bomenlijst op pagina 4. De cijfers in de bomen verwijzen naar de plantmaat.
  • Op pagina 2 is te zien dat er op verschillende plaatsen in het plan groen wordt toegevoegd, zoals op het binnenterrein, op de grondwallen, langs de oever en tegen de groene afscherming aan het water. Op pagina 5 en 6 is de volledige lijst van soorten beplanting te zien.
  • Op pagina 3 wordt aangegeven welke soorten beplanting tegen het hekwerk langs het water worden aangeplant. De beplanting bestaat uit verschillende typen groen, zodat het groene aanzicht niet te monotoon wordt en elk seizoen verandert. Te zien is ook dat de beplanting boven het hekwerk uit zal groeien, waarmee de afscherming de koplampen van auto's ruimschoots verstopt.

Verkoopinformatie van ERA Contour

www.happydayszoetermeer.nl

Documenten