Doorstroompunt 18-23 jaar

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het zoeken naar een opleiding of een leerwerkbaan dan kunnen de Doorstroomcoaches van de gemeente Zoetermeer je helpen. Je kunt ze bereiken door het contactformulier in te vullen. Zij nemen dan contact met je op.

Startkwalificatie

Na het voortgezet onderwijs maken de leerlingen van het vmbo en de mavo de overstap naar het mbo voor een beroepsopleiding. Het behalen van een mbo-diploma is belangrijk om een leuke en goedbetaalde baan te krijgen. Een diploma op mbo-niveau 2 en hoger, havo of vwo wordt ook wel een startkwalificatie genoemd. Leerlingen vanuit het praktijkonderwijs volgen vaak gelijk een route naar werk, maar een deel gaat ook door naar het mbo.

Verzuimen van school na je 18de

Ben je veel afwezig of spijbel je, dan zal de school met jou in gesprek gaan. Het is verstandig om bij vragen of problemen ook zelf naar je mentor (SLB-er) te stappen om afspraken te maken. Blijf je verzuimen dan meldt de school dit bij de gemeente. Je ontvangt bij de eerste melding meestal een waarschuwingsbrief. Ben je vaker afwezig dat kan de Doorstroomcoach telefonisch contact met je opnemen of je uitnodigen om samen naar een oplossing te zoeken.

Houd je je niet aan de gemaakte afspraken? Dan mag de school jou uitschrijven na een negatief studieadvies vanuit je opleiding. Dat wordt doorgegeven aan DUO. Je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering of een studentenreisproduct (OV-kaart). In sommige gevallen moet je je studiefinanciering zelfs terugbetalen.

Voortijdig schoolverlaten

Soms stoppen studenten met hun opleiding omdat het niet de juiste keus was of omdat er andere problemen spelen. De school en de gemeente helpen hun om weer te starten met onderwijs. Het kan ook zijn dat werk een betere route is. Ook dan wordt gekeken naar een combinatie met een opleiding in deeltijd of tijdens het werk. De scholen zijn verplicht de jongeren die de school zonder diploma verlaten te melden bij de gemeente. De gemeente heeft de wettelijke taak om hulp te bieden na schooluitval en zal contact zoeken met de jongere die gestopt is met een opleiding. Dan kan per brief, telefoon, WhatsApp of een huisbezoek. Vind je het fijn om iemand mee te nemen naar het gesprek, dan mag dat natuurlijk.

Meer informatie

Contact team Doorstroompunt

Heb je een vraag en wil je contact met het Doorstroompunt? Vul dan het formulier in:

Contactformulier Doorstroompunt

Postadres:

Team Doorstroompunt
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer