In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Wilt u op een openbare plek in Zoetermeer demonstreren? Dan moet u dat vooraf melden bij de burgemeester. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid.

Demonstratie melden bij de burgemeester

Stuur de melding minimaal 4 dagen voordat u de demonstratie wilt houden.

Geef bij het melden onderstaande informatie:

 • uw naam en adres
 • het doel van de bijeenkomst
 • de datum van de bijeenkomst
 • hoe laat de bijeenkomst start en eindigt
 • de plaats en/of de route
 • het aantal personen dat u verwacht
 • de maatregelen die u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

U kunt op 2 manieren een melding doen:

Online

Melden demonstratie of protestactie

Per post

Stuur de informatie naar:

Gemeente Zoetermeer
T.a.v. Burgemeester 
o.v.v. Demonstratie 
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Wanneer kan de burgemeester een demonstratie verbieden?

 • Als u de demonstratie te laat meldt bij de burgemeester (dit moet u minimaal 4 dagen van te voren doen).
 • Als u de burgemeester niet op tijd de juiste of onvolledige informatie geeft.
 • In het belang van het verkeer en/of de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat de openbare orde verstoord wordt.
 • Om de gezondheid te beschermen.

Het is belangrijk dat een demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt.

De inhoud van een demonstratie is nooit een reden voor een beperking of een verbod.