Op de plek van de oude beddenzaak aan de Delftsewallen heeft WDevelop Vastgoed (voorheen Schouten en De Jong projectontwikkeling) een plan gemaakt voor 14 woningen, gelegen aan de Delftsewallen 23-25 en het vroegere gasfabriek terrein. De ontwikkelaar heeft voor de realisatie van dit plan een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Naar verwachting wordt er medio augustus 2022 door de gemeente een besluit genomen over de vergunning. Start bouw december 2022.

Impressie nieuwbouw Delftsewallen

Participatie

Onder leiding van de stadsbouwmeester heeft er een overleg vooraf met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot planaanpassingen met een positief advies. De voorbereidingen voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning, de bestemmingsplanprocedure en de participatie met de buurt zijn al gestart. In 2019 heeft er al participatie plaatsgevonden. WDevelop zal de volgorde van het plan, in samenwerking met de gemeente, met veel aandacht voorbereiden in overleg met de buurtbewoners.

(Digitale) informatiebijeenkomsten

Op donderdag 10 februari was er een participatiebijeenkomst met inloopspreekuur op het Stadhuis-Forum. Deze bijeenkomst was een vervolg op de (digitale) informatiebijeenkomst van 1 december 2021. Na de laatste bijeenkomst is gebleken dat bij een aantal bewoners nog behoefte was om met de gemeente en de ontwikkelaar in gesprek te gaan over de planuitwerking. Tijdens de vervolg participatiebijeenkomst kregen bewoners deze gelegenheid.

Heeft u de informatiebijeenkomsten niet kunnen bijwonen? Op de webpagina kunt u de sfeerverslagen van beide bijeenkomsten lezen en de presentatie bekijken. Via onderstaande link kunt u alle vragen en antwoorden van beide informatiebijeenkomsten terugvinden.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten Delftsewallen

Impressie Delftsewallen, gasfittershuis

Achtergrond

Het plangebied is centraal gelegen in de oude dorpskern van Zoetermeer, ten zuidwesten van het historisch belangrijke kruispunt van de Dorpsstraat met de Delftse- en Leidsewallen. Dit gedeelte valt binnen het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Dorpsstraat en in het gemeentelijk archeologisch monument Dorpsterp. Het ligt ook schuin tegenover de Oude Kerk, één van de belangrijkste rijksmonumenten van Zoetermeer, en tegenover het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Wilhelminapark.

Een ontwikkeling op deze locatie is wenselijk, omdat daarmee een kwalitatieve invulling wordt gegeven aan de Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad.

Tekening voorzijde Delftsewallen
Impressie nieuwbouw Delftsewallen

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad