Zoetermeer wordt wel eens het grootste openluchtmuseum van stedenbouw en architectuur in Nederland genoemd. In het project De Gave Stad is de bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis van Zoetermeer onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Ontstaansgeschiedenis Zoetermeer

Van een klein dorpje met ongeveer 7000 inwoners in het midden van de jaren zestig, groeide Zoetermeer in enkele decennia uit tot een volwaardige stad met meer dan 100.000 inwoners. Deze explosieve groei laat ook een interessante en gave staalkaart zien van stedenbouw en architectuur.

In een reeks Cultuurhistorische Verkenningen is de ontstaansgeschiedenis van de stedenbouw en architectuur in Zoetermeer per wijk inzichtelijk gemaakt. In chronologische volgorde zijn beschreven het Dorp, Palenstein, Driemanspolder, Meerzicht, Buytenwegh De Leyens, Seghwaert, Stadscentrum, Rokkeveen, Noordhove en de bedrijventerreinen. In het fotoboek 'De Gave Stad. Zoetermeer 40 jaar lef en ambitie in architectuur' zijn de Cultuurhistorische Verkenningen samengevat. In dit boek heeft ook de laatste wijk van Zoetermeer, Oosterheem, een plekje gekregen.