De huiselijke jaren '70

In de jaren '70 hadden veel architecten genoeg van de als onpersoonlijk en kil ervaren massawoningbouw volgens modernistische principes. Architecten gingen kleinschalig bouwen. Geborgenheid, sociaal contact en contact met de natuur werden sleutelbegrippen. Grote delen van Zoetermeer zijn gebouwd in deze stijl: Meerzicht-West, Buytenwegh, De Leyens en Seghwaert.

Veel architecten hadden al in de jaren '50 kritiek op de modernistische stedenbouw en architectuur. In Nederland was de internationaal beroemde architect Aldo van Eyck zo iemand. Maar pas begin jaren '70 ging het roer radicaal om. Mensen moesten terug naar de natuur, in een woning en een woonomgeving waar niet alles er hetzelfde uitziet, maar die herkenbaar is en afwisselend.

'Bruin en schuin'

Straten en gebouwen moesten huiselijkheid uitstralen. Architecten hadden veel oog voor het dagelijks gebruik van een gebouw. Zo kregen huizen bijvoorbeeld bordestrappen naar de voordeur met daaronder ruimte voor haardhout, ruime carports met daarop een terras, zitkuilen, erkers aan de keuken - om ontmoetingen te bevorderen et cetera. De huizen kregen kappen en schuine daken, vaak in ongebruikelijke vormen en in combinatie met terrassen en uitbouwen.

De gevels waren van 'warme' bruine baksteen, met houten delen in donkere aardekleuren. 'Bruin en schuin', zo kan deze stroming worden samengevat, die in brede kring ook bekend staat als 'Nieuwe truttigheid'.

De jaren '70 zijn ook de gloriedagen van de inspraak en bewonersparticipatie bij het (steden)bouwkundig ontwerp. In de jaren '70 komt in de oude binnenstadswijken de stadsvernieuwing op gang, waar de kleinschaligheid mede dankzij grote subsidiestromen floreerde.

Structuralisme

Het zogenaamde structuralisme in de architectuur is nauw verwant aan het kleinschalige bouwen. De structuralisten vonden dat een gebouw menselijke activiteiten moest mogelijk maken en sociale contacten bevorderen. Gebouwen die volgens structuralistische principes zijn gebouwd, bestaan vaak uit verschillende kleinere eenheden die samen een structuur vormen, zoals bijvoorbeeld een honingraat.

Voorbeelden

voorbeeld 1-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 2-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 3-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 4-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 5-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 6-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 7-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 8-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 9-10: gebouw in stijl jaren zeventig voorbeeld 10-10: gebouw in stijl jaren zeventig