Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst. Tijdens kantoortijden is dat de bureaudienst van team Jeugd- en Gezinshulp Zoetermeer (JGH), telefoon: 079-346 9900. Vanaf 12.30 uur wordt u doorgeschakeld naar het gemeentelijk informatiepunt dat, als dat nodig is, de achterwacht kan inschakelen.

Buiten kantooruren kunt u terecht bij het Crisis Interventie Team van de regio Haaglanden via het telefoonnummer 070-379 5160.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals.

Het is mogelijk om rechtstreeks te bellen via telefoonnummer 0800-2000.

www.veiligthuishaaglanden.nl