Commissie beoordeelt bomen op overlast

Een externe Adviescommissie Bomen geeft advies aan de gemeente over bomen als er overlast is. Het gaat dan om overmatige overlast door schaduw en lichtbeperking. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect, een omgevingsmanager en een secretaris van de gemeente.

Deze commissie geeft advies op maat. Voor overlast door schaduw en lichtinval in woningen heeft de commissie normen opgesteld. De werkwijze van de commissie ligt vast in het huidige bomenbeleid. In het nieuwe bomenbeleid mag de commissie bij meervoudige problematiek in haar advies aan het college afwijken van het bomenbeleid.

U kunt de overlast van bomen melden via de MijnGemeente App en het contactformulier (hoofdcategorie Groen, subcategorie Bomen). Bij schaduw en lichtbeperking beoordeelt een interne commissie of het verzoek wordt doorgezet naar de externe Adviescommissie Bomen.