College Zoetermeer prijst moedige beslissing HagaZiekenhuis

Op 18 april werd bekendgemaakt dat het HagaZiekenhuis de keuze heeft gemaakt om de afdeling acute geboortezorg in Zoetermeer te behouden. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zoetermeer is heel blij met dit besluit. Wethouder Ter Laak: "De Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis heeft hiermee een moedige beslissing genomen, die echt het belang van inwoners voorop stelt. Vanuit de gemeente gaan we met het bestuur van het HagaZiekenhuis kijken hoe wij vanuit ieders rol kunnen bijdragen aan een ook voor het personeel zo aantrekkelijk mogelijke werkomgeving."

Het college vindt dat een volwaardige afdeling geboortezorg onmisbaar is voor Zoetermeer als stad met ruim 127.000 inwoners. In een brief aan het HagaZiekenhuis schrijft het college van B&W te willen meedenken over 24/7 kinderopvang, woningen, bereikbaarheid en te kijken wat mogelijk is om aan nieuwbouw te kunnen bijdragen. Zoetermeer groeit de komende jaren en ook de regio laat een groeiende demografische ontwikkeling zien. De onderzoeken van GGD Haaglanden en Netwerk Acute Zorg West (NAZW) onderschrijven deze stelling. Het college van B&W kijkt terug op een zeer intensieve periode van overleg met alle stakeholders in het proces, waaronder de Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis. De gemeente heeft daarbij alle informele en (beperkte) formele kanalen ingezet om behoud van acute verloskunde in Zoetermeer mogelijk te maken. Er is vooruitgang in de relatie tussen de gemeente en het HagaZiekenhuis. Dit is mede te danken aan de nieuwe Raad van Bestuur van het HagaZiekenhuis. Er zijn met de bestuursvoorzitter goede gesprekken gevoerd over de toekomst van het ziekenhuis in Zoetermeer.

De aanloop naar het besluit is ondanks deze gesprekken spannend geweest. Voor het college van B&W, maar nog meer voor de zorgmedewerkers en inwoners van Zoetermeer. Het college zag hoe medewerkers van het ziekenhuis, de Eerstelijns Zorg Zoetermeer, de verloskundigen en alle strijdbare inwoners die de afdeling een warm hart toedragen de handen ineensloegen. Door de (professionele) mening te geven over de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van de acute geboortezorg en door acties. Er werden buiken beschilderd, er was een serene tocht en een petitie, die werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Het college is iedereen die zich heeft ingezet voor dit belangrijke doel en daarmee een bijdrage heeft geleverd aan een goede uitkomst, zeer dankbaar!

Het college van B&W kijkt uit naar het verder bestendigen van het relatie tussen het HagaZiekenhuis en de gemeente Zoetermeer. Zo kan er gezamenlijk worden gebouwd aan een toekomstbestendig ziekenhuis voor alle Zoetermeerders.