Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Impressie Centraal Park

Stand van zaken oktober 2021

Vanaf februari 2021 is Buro Sant en Co als landschapsarchitect bezig met de opdracht Centraal Park en op dit moment wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp waarin het plan vervolgens tot in detail wordt uitgewerkt. De verwachting is dat medio 2022 de aanleg zal starten van de deelgebieden: Dobbeplas en Parkweide.

Participatie

De inrichting van het Centraal Park heeft invloed op de buurtbewoners en ondernemers in de omgeving. Daarom hebben tijdens de schetsontwerp fase al een reeks participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van participatie een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied.

In april 2019 konden inwoners van Zoetermeer reageren op dit schetsontwerp (niveau raadplegen). Alle opmerkingen zijn verwerkt in het participatieverslag. Het verslag met de naam Samenspraakverslag schetsontwerp Centraal Park is samen met het schetsontwerp ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Van 9 t/m 26 september konden inwoners en ondernemers via doemee.zoetermeer.nl/centraal-park een reactie achterlaten op de plankeuzes in het schetsontwerp. De gemeente heeft zoveel mogelijk reacties van inwoners en gebruikers van het Dobbegebied verzameld. Voor dit onderdeel in het participatietraject stonden er informatieborden in het Burgemeester Aptroot Park. Wandelend door het park, konden voorbijgangers met hun telefoon een QR-code scannen naar vragen op doemee.zoetermeer.nl/centraal-park. Alle reacties die binnen zijn gekomen worden verzameld in een verslag dat bij het raadsvoorstel over de plannen komt. Op deze manier kan de gemeenteraad een goed besluit nemen over de plannen.

Achtergrond

Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Schetsontwerp Centraal Park vastgesteld. Dit besluit is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving.

Op dezelfde dag heeft de gemeenteraad ook de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld.

www.zoetermeer.nl/markt10

Voor de uitwerking en uitvoering van de deelgebieden van het Centraal Park heeft de gemeenteraad op 21 september 2020 het raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsbesluit vindt u bij de documenten.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Dobbegebied? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief, onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Centraal Park Dobbe/Markt10'.

projectenpmv@zoetermeer.nl

Heeft u vragen?

Mail ons met als onderwerp 'Centraal Park'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

projectenpmv@zoetermeer.nl

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad