Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De ligging tussen het oude dorp en het nieuwe Stadshart biedt mogelijkheden om het gebied te veranderen van een passeerplek naar een aantrekkelijke verblijfsplek. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Impressie Centraal Park

Stand van zaken

Vanaf februari 2021 is Buro Sant en Co als landschapsarchitect bezig met de opdracht Centraal Park. Er ligt nu een definitief ontwerp voor de deelgebieden Dobbeplas en Parkweide, waarin het plan vervolgens tot in detail wordt uitgewerkt.

Er ligt nu een definitief ontwerp voor de deelgebieden Dobbeplas en Parkweide. Voor de deelgebieden Marseillepad en Nicolaasplein is een voorlopig ontwerp gemaakt. Na de zomervakantie wordt er een voorstel voorgelegd aan, en behandeld door de gemeenteraad voor de verdere uitwerking en uitvoering van het Centraal Park.

Planning: Raadsvoorstel definitief ontwerp juni 2022. Voorbereiding van de uitvoering van de deelgebieden Dobbeplas en Parkweide medio 2022.

Informatiebijeenkomst Centraal Park 22 juni 2022

Op 22 juni 2022 heeft de informatiebijeenkomst Centraal Park plaatsgevonden in het Stadhuis-Forum. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn direct omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over het definitief ontwerp, het proces en de planning. Na het plenaire gedeelte heeft Bureau Sant en Co de presentatie laten zien en was er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de ontwerpers en leden van het projectteam. De presentatie vindt u onder het kopje ‘Documenten’. Van de informatiebijeenkomst is een verslag gemaakt. Aanwezigen ontvangen het verslag via een e-mailbericht. Het verslag is ook te lezen via deze webpagina onder het kopje 'Documenten'.

Heeft u naar aanleiding van de informatiebijeenkomst nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp 'Informatiebijeenkomst Centraal Park'.

Dijkverbetering langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn op 8 februari 2022 gestart met de dijkverbetering langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering.

Op de dijk is nu een wandelpad aangelegd, waardoor u een rondje Dorpsstraat kunt maken via het Wilhelminapark. Voor het maken van het wandelpad is de dijk opgehoogd en verstevigd met klei. Om de oevers te beschermen is riet aangeplant. De beplanting ligt tegen de natuurvriendelijke vurenhouten beschoeiing onder water. Het riet zorgt niet alleen voor mooie beplanting, maar ook voor privacy voor de omwonenden. Een elektrische shovel wordt ingezet om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De dijk in de Buurtvaart heeft een lengte van 300 meter en een rondje Dorpsstraat duurt ongeveer 20 minuten. De werkzaamheden zijn nu zo goed als afgerond.

De werkzaamheden langs de Buurtvaart en de Delftsewallenwetering maken onderdeel uit van de verbetering van het totale Dobbegebied. De gemeente wil het gebruik van het Dobbegebied verder aanmoedigen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke gezelligheid.

Participatie

De inrichting van het Centraal Park heeft invloed op de buurtbewoners en ondernemers in de omgeving. Daarom hebben tijdens de schetsontwerp fase al een reeks participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van participatie een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied.

In april 2019 konden inwoners van Zoetermeer reageren op dit schetsontwerp (niveau raadplegen). Alle opmerkingen zijn verwerkt in het participatieverslag. Het verslag met de naam Samenspraakverslag schetsontwerp Centraal Park is samen met het schetsontwerp ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Van 9 t/m 26 september konden inwoners en ondernemers via doemee.zoetermeer.nl/centraal-park een reactie achterlaten op de plankeuzes in het schetsontwerp. De gemeente heeft zoveel mogelijk reacties van inwoners en gebruikers van het Dobbegebied verzameld. Voor dit onderdeel in het participatietraject stonden er informatieborden in het Burgemeester Aptroot Park. Wandelend door het park, konden voorbijgangers met hun telefoon een QR-code scannen naar vragen op doemee.zoetermeer.nl/centraal-park. Alle reacties die binnen zijn gekomen worden verzameld in een verslag dat bij het raadsvoorstel over de plannen komt. Op deze manier kan de gemeenteraad een goed besluit nemen over de plannen.

Achtergrond

Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Schetsontwerp Centraal Park vastgesteld. Dit besluit is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving.

Voor de uitwerking en uitvoering van de deelgebieden van het Centraal Park heeft de gemeenteraad op 21 september 2020 het raadsvoorstel vastgesteld. Het raadsbesluit vindt u bij de documenten.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Dobbegebied? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief Binnenstad.

Nieuwsbrieven, aanmelden

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad

Documenten