De brandweerkazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart verhuist in 2023 naar het Abdissenbos in de wijk Meerzicht. Vanaf de toekomstige locatie aan het Abdissenbos heeft de brandweer een goede uitvalsbasis voor het snel bieden van hulp aan inwoners van Zoetermeer of daarbuiten. De gemeenteraad stemde op 18 mei 2020 in met de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos. Hier vindt u dit raadsbesluit(externe link).

Voorlopig ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne door Ector Hoogstad Architecten.

Stand van zaken juni 2022

De architect en andere adviseurs zijn bezig met het ontwerpproces. Tijdens een online informatiebijeenkomst op 2 februari 2022 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden. Pas na vaststelling van een definitief ontwerp en de afronding van de bestemmingsplanprocedure start de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van de kazerne. De selectiefase van de aanbesteding is gestart in januari 2022.

De gemeente wil voor de realisatie van de nieuwe brandweerkazerne een stuk grond nabij het Abdissenbos verkopen aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Dit voornemen is op 2 juni 2022 gepubliceerd in het Gemeenteblad(externe link).

Participatie

Via een participatietraject zijn de omwonenden van het Abdissenbos, Alferbos, Belvédèrebos, Fonteinbos, Haagsebos en Laveibos geïnformeerd en betrokken bij de komst van de nieuwe brandweerkazerne in hun buurt. In het procesvoorstel leest u hoe dit verloopt.

Op 2 februari 2022 was er voor de omwonenden een online bijeenkomst waarin burgemeester Bezuijen en Lucien Groenewegen, directeur Brandweerzorg bij de Veiligheidsregio Haaglanden een toelichting gaven op de verhuizing van de brandweer. De architect presenteerde het voorlopig ontwerp van het gebouw. Verder was er uitleg over onderwerpen als de aanpassing van de verkeerssituatie, parkeren, geluid, de vervolgstappen en de planning. Bekijk hier de gegeven presentatie en het verslag.

Tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat een aantal bewoners er nog van uit gingen dat het uitrukken rechtstreeks op de Afrikaweg zou gebeuren. In de beginfase van het project is dit inderdaad onderzocht, maar er waren verschillende argumenten waarom in het voorlopig ontwerp toch voor het uitrukken via het Abdissenbos en Meerzichtlaan is gekozen. Als het definitief ontwerp klaar is, volgt er in het derde kwartaal van 2022 een tweede bewonersbijeenkomst. Afgesproken is dan opnieuw aandacht te besteden aan de zorgen die door een aantal bewoners geuit zijn over doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en eventuele geluidsoverlast van de sirenes. Ook komen we terug op de keuze voor de in-/uitrit aan de kant van het Abdissenbos.

Herontwikkeling binnenstad

De gemeente Zoetermeer draagt in opdracht van Brandweer Haaglanden zorg voor de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne. Na realisatie koopt de brandweer de kazerne 'gebruiksklaar' inclusief de grond van de gemeente. Naar verwachting is de nieuwe brandweerkazerne medio 2023 klaar. Daarmee komt de locatie Brusselstraat vrij voor herontwikkeling in de binnenstad. In de Versnellingsagenda Woningbouw en in de Visie Binnenstad is de herontwikkeling van de 'achterblijflocatie' aangemerkt als potentiële locatie voor herontwikkeling en een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad.

Vragen of opmerkingen?

projectenpmv@zoetermeer.nl