De brandweerkazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart verhuist in 2023 naar het Abdissenbos in de wijk Meerzicht.

De brandweerkazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart verhuist in 2023 naar het Abdissenbos in de wijk Meerzicht. In de Versnellingsagenda Woningbouw en in de Visie Binnenstad is de huidige locatie aan de Brusselstraat aangemerkt als potentiële locatie voor herontwikkeling. Vanaf de toekomstige locatie aan het Abdissenbos heeft de brandweer een goede uitvalsbasis voor het snel bieden van hulp aan inwoners van Zoetermeer of daarbuiten. De gemeenteraad stemde op 18 mei 2020 in met de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne aan het Abdissenbos. Hier vindt u dit raadsbesluit.

Schetsbeeld Brandweer Abdissenbos
Eerste ontwerpschets van de nieuwe brandweerkazerne. Het uiteindelijke ontwerp wordt in samenwerking met een architect vormgegeven.

Stand van zaken september 2021

De architect en andere adviseurs zijn begonnen aan het ontwerpproces. Zodra er samen met Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een voorlopig ontwerp klaar is, leggen we dit voor aan de omwonenden. Pas na goedkeuring van een definitief ontwerp en de afronding van de bestemmingsplanprocedure start de aanbesteding voor de bouw van de kazerne. De start van de aanbesteding is gepland voor januari 2022. 

Participatie

Via een participatietraject worden de omwonenden van het Abdissenbos, Alferbos, Belvédèrebos, Fonteinbos en Haagsebos geïnformeerd en betrokken bij de komst van de nieuwe brandweerkazerne in hun buurt. In het procesvoorstel leest u hoe dit verloopt.

Herontwikkeling binnenstad

De gemeente Zoetermeer draagt in opdracht van Brandweer Haaglanden zorg voor de ontwikkeling van de nieuwe brandweerkazerne. Na realisatie koopt de brandweer de kazerne 'gebruiksklaar' inclusief de grond van de gemeente. Naar verwachting is de nieuwe brandweerkazerne medio 2023 klaar. Daarmee komt de locatie Brusselstraat vrij voor herontwikkeling in de binnenstad. Want ook het huidige politiebureau op deze locatie krijgt een nieuwe locatie, aan de Denemarkenlaan. De herontwikkeling van de 'achterblijflocatie' is een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad.

Vragen of opmerkingen?

vastgoedontwikkeling@zoetermeer.nl