Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie. Hiervoor zijn landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

U moet een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wat u moet weten

Vergunning

In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleegtehuis, verzorgingshuis of gevangenis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Kijk op Omgevingsloket Online of u een vergunning nodig heeft (of een melding moet doen). Vanaf daar kunt u ook meteen een aanvraag voor een vergunning indienen.

Melding

Als er minstens 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik (geldt niet voor woningen of woongebouwen). Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen. Bijvoorbeeld: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
 • Restaurant, café of een nachtclub.
 • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
 • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
 • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
 • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
 • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

Er moet ook een melding voor brandveilig gebruik ingediend worden in de volgende gevallen:

 • Bij het in gebruik nemen van een gebouw met woonfunctie met kamerverhuur. Bijvoorbeeld: een woongroep, gezinsvervangend tehuis, studentenhuis of woning van een hospita met maximaal 4 inwonende studenten en bij een woning waarin 5 of meer kamers worden verhuurd.
 • Bij het veranderen van een bouwwerk of het gebruik daarvan, als eerder al een melding van een bepaald gebruik is gedaan en er door de verandering een afwijking ontstaat ten opzichte van de eerder verstrekte gegevens over het gebruik.

Kijk op Omgevingsloket Online of u een melding moet doen (of een vergunning nodig heeft). Vanaf daar kunt u ook meteen een melding doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenementen, campings en jachthavens. U bent verplicht een melding te doen via Omgevingsloket Online.

Wat u moet doen

U doet de melding of de aanvraag voor een vergunning via het Omgevingsloket Online.

 • Als ondernemer heeft u eHerkenning en het KvK-vestigingsnummer nodig.
 • Als particulier heeft u uw DigiD nodig.

Meesturen met uw aanvraag

 • een situatieschets met noordpijl op schaal van minimaal 1:1000
 • per bouwlaag een plattegrond die voldoet aan de eisen:
  • schaal maximaal 1:100 bij een bouwlaag kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte
  • schaal maximaal 1:200 bij een bouwlaag van 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte of meer

Op de plattegrond over het brandveilig gebruik vermeldt u de volgende gegevens:

 • de schaal van de plattegrond
 • per bouwlaag:
  • de hoogte van de vloer boven het meetniveau
  • de gebruiksoppervlakte
  • het maximum aantal personen
 • per ruimte:
  • de vloeroppervlakte
  • de gebruiksbestemming
  • bij ruimten voor meer dan 25 personen: de hoogste bezetting van die ruimte, en opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in het Bouwbesluit
 • aanduidingen van de plaats van (voor zover aanwezig):
  • brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies
  • vluchtroutes
  • draairichting van deuren
  • zelfsluitende deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • sluitwerk van deuren als bedoeld in het Bouwbesluit
  • vluchtrouteaanduidingen
  • noodverlichting
  • oriëntatieverlichting als bedoeld in het Bouwbesluit
  • brandmeldcentrale en -paneel
  • brandslanghaspels
  • mobiele brandblusapparaten
  • droge blusleidingen
  • brandweeringang
  • sleutelkluis of -buis
  • brandweerlift

De aanduidingen zijn conform NEN 1413, voor zover deze norm daarin voorziet.

Kosten

 • De melding is gratis.
 • De kosten voor de omgevingsvergunning hangen af van de aanvraag.

Voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

ProductKosten
Aanvraag Omgevingsvergunning 
voor activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo
€ 250,97

Het op grond van artikel 1.5.3.5.1 verschuldigde bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

Aantal m²KostenExtra kosten
0 t/m 100 m²€ 159,38 
101 t/m 500 m²€ 159,38en met € 1,50 per m² boven de 100 m²
501 t/m 2000 m²€ 796,60en met € 0,60 per m² boven de 500 m²
2001 t/m 5000 m²€ 1.732,37en met € 0,15 per m² boven de 2000 m²
5001 m² en groter€ 2.300,51en met € 0,05 per m² boven de 5000 m²

Hoe lang duurt het?

 • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Voor een melding: de melding met bijlagen moet u minimaal 4 weken voor gebruik van het gebouw of terrein indienen.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over uw vergunning? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.