De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Voor meer informatie en vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de Omgevingsbalie. U moet dan wel eerst een afspraak maken.

Hoe werkt het?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • Gebouwen binnengaan zonder toestemming.
  • Informatie opvragen
  • Zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken.
  • Zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Afspraak maken

Afspraak Omgevingsbalie (informatie bestemmingsplan)

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.