Bodemkwaliteit

Heeft u plannen voor een stuk grond? Dan is het goed om u vooraf te informeren over de kwaliteit van de bodem.

Opvragen bodeminformatie

Deze informatie kunt u gratis opvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Bodemrapporten die digitaal beschikbaar zijn, kunnen worden opgevraagd via: bio-odh.georuimte.nl. Om dossiers in te zien, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden via e-mailadres vergunningen@odh.nl of via telefoonnummer 070-218 9902.

Voor meer informatie: Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Bodem.