Lansingerland en Zoetermeer gaan voor wonen en werken op Bleizo-West

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer gaan verder aan de slag met de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West met de naam PROEFtuin Bleizo. In oktober 2021 namen beide gemeenteraden hiermee een besluit over wonen en werken op Bleizo-West.

De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer gaan verder aan de slag met de ontwikkeling van het gebied Bleizo-West met de naam PROEFtuin Bleizo. In oktober 2021 namen beide gemeenteraden hiermee een besluit over wonen en werken op Bleizo-West.

Bleizo-West betreft het nog onbebouwde gebied aan de weerszijde van de A12, vlakbij het station Lansingerland-Zoetermeer. Hiervoor zijn plannen om 4.000 tot 6.000 woningen te bouwen met een groene uitstraling, gecombineerd met de komst van bedrijven en voorzieningen. Bij het aangrenzende glastuinbouwgebied van de horti science in Lansingerland en het naastgelegen Dutch Innovation Park staan innovatie en kennisontwikkeling centraal. Wethouder Iedema: 'Door de komst van PROEFtuin Bleizo ontstaat er een natuurlijke verbinding en een mooie kans voor gezamenlijke groei. Kortom: een aantrekkelijke mix tussen wonen, werken en voorzieningen.'

Bovendien vergroot het plan de kansen voor de zogeheten ZoRo-lijn (RandstadRailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam).

Woningaanbod

De hoeveelheid woningen uit het plan, levert een mooie bijdrage aan het terugdringen van het woningtekort in de regio. Verder bestaat 50% van het woningaanbod uit betaalbare huur- en koopwoningen en 50% duurdere woningen.

Hoe verder in 2022?

In het beleid voor de provincie is de locatie van Bleizo-West nu nog bestemd voor bedrijven. Ook zijn de provincie en gemeente Lansingerland met elkaar in gesprek over eerdere afspraken voor het realiseren van windenergie.

Op 2 februari 2022 is besloten dat de provincie samen met de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer afspraken maakt om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor de locatie Bleizo-West.

Meer informatie over PROEFtuin Bleizo leest u in onderstaand document.