Krijgt u een uitkering en gaat u op vakantie? Dit moet u 2 weken voordat u op vakantie gaat melden bij de gemeente. De gemeente kijkt of uw vertrek geen invloed heeft op het zoeken naar werk of een opleiding. U krijgt per brief wel of geen toestemming om op vakantie te gaan. 

Hoe vaak en hoe lang mag u op vakantie?

U mag meerdere keren per jaar op vakantie. Hoe lang u op vakantie mag, hangt af van uw leeftijd:

 • Bent u jonger dan de AOW-leeftijd dan u mag in totaal 4 weken per jaar op vakantie.
  • Ook als u geen plicht heeft om te werken mag u maximaal 4 weken naar het buitenland.
  • De 4 weken verblijf in het buitenland gelden per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Heeft u de AOW-leeftijd of ouder dan mag u in totaal 13 weken per jaar op vakantie.
 • U mag niet het aantal vakantiedagen van 2 jaar achter elkaar in december en januari opnemen zodat het verblijf langer wordt dan 4 weken.
 • Gaat u langer op vakantie? Dan stopt uw uitkering op de 1e dag dat u over het maximale aantal dagen heen gaat.

Wat moet u doen?

Meld uw plannen voor vakantie vooraf en op tijd bij uw inkomensregisseur:

Vakantie melden

 • Per telefoon ⇒ bel 14 079
 • Per post ⇒ stuur uw verzoek naar:

  Gemeente Zoetermeer
  Postbus 15
  2700 AA  ZOETERMEER

Uw inkomensregisseur kan duidelijkheid geven over de (mogelijke) gevolgen van uw vakantie.

Toestemming

U krijgt per brief wel of geen toestemming om op vakantie te gaan.

Krijgt u toestemming? Dan staat in de brief ook de datum waarop u zich weer moet melden bij uw inkomensregisseur.