Beveiligingslek of datalek melden

Wij vinden de veiligheid van onze apparatuur, programmatuur en (online) diensten belangrijk. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een zwakke plek. Ontdekt u een zwakke plek? Dan vragen wij u dit te melden.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Als er een veiligheids- of datalek is ontdekt lossen wij dit zo snel mogelijk op. Leveren de gelekte gegevens risico's op voor de mensen om wie het gaat? Dan zijn wij verplicht het datalek ook te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast informeren wij de eventuele slachtoffers van het datalek.