Op grond van de Erfgoedverordening Zoetermeer is het verboden om in de archeologische monumenten zonder toestemming de bodem dieper dan 50 cm onder de oppervlakte te verstoren. De 'verstoorder' van de grond is verplicht een onderzoek te laten doen naar archeologische waarden. Dat begint met een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Afhankelijk van de resultaten kunnen verdere onderzoeken volgen in de vorm van een opgraving van (delen van) het terrein.

De onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een professioneel archeologisch adviesbureau. De gemeente kan verplicht stellen dat de Archeologische Werkgroep Zoetermeer bij de werkzaamheden assisteert. De Werkgroep bestaat uit amateurarcheologen en kan daarom niet zelfstandig onderzoek doen.