Anti-speculatiebeding nu niet verplicht

De gemeente Zoetermeer heeft jarenlang een 'anti-speculatiebeding' verplicht gesteld bij de verkoop van nieuwe koopwoningen. Dat is een voorwaarde waarmee de gemeente wil tegenhouden dat woningen alleen worden gekocht om met winst door te verkopen. In 2021 verviel deze verplichting. Daar was toen minder noodzaak voor in de woningmarkt (de markt voor de koop en verkoop van huizen). De gemeente onderzoekt nu wel of het nodig is om opnieuw zo'n voorwaarde verplicht te stellen voor toekomstige woningbouw.

Waarom onderzoekt de gemeente of een nieuw beding nodig is?

De gemeente wil niet dat nieuwbouw meteen na de oplevering wordt doorverkocht. De gemeente wil wel graag dat degenen die een nieuwbouwwoning kopen daar ook zelf gaan wonen. Zo komen de woningen terecht bij de doelgroep: de mensen voor wie de woningen zijn gebouwd. Daarnaast zorgt het beding ervoor dat een nieuwbouwwoning voor een aantal jaar beter betaalbaar blijft voor de doelgroep.