Soms wilt u iets over iets melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader kent. Wist u dat er verschillende manieren zijn om dit anoniem te doen?

De meest bekende is Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Dit geldt voor ernstige misdrijven zoals geweld op straat en huiselijk geweld. Maar ook als u creditcardfraude, fraude met zorg- of huurtoeslag of vermoedt. Als u Meld Misdaad Anoniem belt op 0800-7000, behandelen zij uw melding volledig anoniem. Zij noteren uw persoonlijke gegevens niet, zelfs al geeft u ze per ongeluk prijs. Zij nemen geen gesprekken op en uw telefoonnummer is niet te zien.

Veiligheid

De oproep van de gemeente om misdrijven te melden, draagt bij aan meer veiligheid voor iedereen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het verbeteren van de veiligheid is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partners. Er wordt ingezet op zowel preventie als daadwerkelijk optreden wanneer dat nodig is.

Andere telefoonnummers waar u anoniem naar kunt bellen:

Naam telefoonnummer Informatie
FIOD   Anoniem melden van belasting- en/of financiële fraude kan alleen schriftelijk.
FIOD, T.a.v. de informatiedesk, Postbus 546, 2003 RM Haarlem.
Inspectie SZW 06-23866145 Voor fraude en georganiseerde criminaliteit met betrekking tot werk en inkomen.
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 Onafhankelijk meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad.
Meldpunt Bezorgd Zoetermeer 070-353 7291 Als u zich zorgen maakt over iemand met psychosociale problemen die hulp nodig heeft maar zelf geen stappen zet.
MiND Nederland 088-554 3222 Voor melden van internetdiscriminatie.
Stichting iDb 0800-321 8686 Advies- en meldpunt discriminatie en ongelijke behandeling.
Team Criminele Inlichtingen 088-155 1661 Voor grootschalige belastingfraude of financiële fraude door georganiseerde criminaliteit.
Veilig Thuis 0800-2000 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vermoeden van fraude met zorg- of uitkeringsgelden of woonfraude 14 079 U kunt anoniem online of telefonisch melding doen. Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Vertrouwenslijn 0800-280 0200 Voor meldingen van schending van integriteit door medewerkers met een publieke functie, meldingen door bedreigde bestuurders/ambtenaren en door ondernemers die worden afgeperst.