Amsterdamse, Haagse en Delftse School

De jaren '20 van de vorige eeuw waren het tijdperk van het expressionisme. In Nederland werd vooral het zogenaamde baksteenexpressionisme van de Amsterdamse School populair, en de soberder varianten daarop van de Haagse en de Delftse School. In Zoetermeer is dit soort architectuur vooral te vinden in het Dorp en langs de oude ontsluitingswegen als de Voorweg en Zegwaartseweg.

Amsterdamse school

Architecten van de Amsterdamse School ontwierpen gebouwen in traditionele materialen, kleuren en technieken. Maar ze braken met de traditie van verticale gevels onder een daklijst, verticale en symmetrisch over de gevel verdeelde ramen en opgeplakte ornamenten. Bij de Amsterdamse School zijn de gevels plastisch en welvend, met grote contrasten tussen open delen als venster en gesloten delen. De expressie zit vooral in ramen, deuren, daklijsten en bijzondere kapvormen. De vensters zijn vaak horizontaal, verschillend van vorm en grootte en de decoratie van de gevel.

Haagse School

De Haagse School is nauw verwant aan de Amsterdamse School, maar soberder. Gebouwen zijn sterk horizontaal, hebben rechthoekige vormen en flauwe kappen of platte daken. De gebouwen lijken op modernistische. Versoberde varianten van de Amsterdamse en Haagse School kennen we als de jaren dertig rijtjeswoning en de jaren dertig villa.

Delftse School, traditionalisme

De Amsterdamse en Haagse School hielden al voor de oorlog op te bestaan, maar de zware baksteenarchitectuur bleef nog een tijd, zij aan zij met het opkomend modernisme. Nu werd er niet meer modern expressionistisch gebouwd, maar juist behoudend en ingetogen, gebaseerd op de nationale bouwtraditie van sobere baksteengevels met een vlakke en symmetrische opzet. Deze stijl staat bekend als traditionalisme of de Delftse School.

Voorbeelden

voorbeeld 1-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School voorbeeld 2-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School voorbeeld 3-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School voorbeeld 4-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School voorbeeld 5-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School voorbeeld 6-6: gebouw in stijl Amsterdamse, Haagse, Delftse School