De raad heeft in november 2016 ingestemd met het collegevoorstel om de Amerikaweg een nieuw leven in te blazen. Het gaat met name om het openbaar gebied tussen Cultuurpodium Boerderij en Meerzichtlaan, inclusief parallelweg Amerikaweg en de parkeerplaatsen.

Herontwikkeling Amerikaweg

Buiten de ontwikkeling van Gymworld, is een kavel beschikbaar voor een horecavoorziening, eventueel gecombineerd met een vrijetijdsvoorziening. Ook het omliggende openbaar gebied wordt aangepakt. In het plangebied wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met een verzoek om extra parkeerplaatsen ten behoeve van Cultuurpodium Boerderij en het handhaven van de nu al aanwezige P&R-parkeerplaatsen in het ontwikkelingsgebied Amerikaweg.