Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

Wilt u afstand doen van de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u een verklaring afleggen bij de gemeente. U geeft hiermee het recht op een Nederlands paspoort op. Als u afstand doet van het Nederlanderschap, verliezen uw minderjarige kinderen het Nederlanderschap ook, tenzij uw partner de Nederlandse nationaliteit wel behoudt.

Wilt u in Nederland blijven wonen, nadat u afstand heeft gedaan van de Nederlandse nationaliteit? Dan bent u verplicht om een verblijfsdocument bij de IND aan te vragen als u géén EU-burger bent.

U kunt alleen afstand doen als:

  • U meerderjarig bent.
  • U een dubbele nationaliteit hebt.

Verklaring afleggen

Wilt u de verklaring afleggen? Dan moet u een afspraak maken (zie 'Afspraak maken').

  • Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.
  • De gemeente controleert de door u afgelegde verklaring en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft.
  • Leidt uw verklaring tot het wijzigen van de nationaliteit? Dan wordt dit aangepast in de basisregistratie personen (BRP).

Afspraak maken

Bel met 14 079 voor het maken van een afspraak.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • alle in uw bezit zijnde reisdocumenten
  • het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit

Kosten

OmschrijvingKosten
Verklaring van afstand doengratis