Adoptiegroen is openbaar groen wat aangeplant en beheerd wordt door meer bewoners. 

U kunt verschillende soorten grond adopteren bijvoorbeeld grond rondom een boom (boomspiegel) van 1 m² of grotere stukken van soms wel 100 m². Bij grote stukken adoptiegroen is dit zelfs verplicht. Meer bewoners moeten van een stuk adoptiegroen kunnen genieten. Een stukje groen wat slechts voor één of enkele bewoners bereikbaar is wordt daarom ook niet uitgegeven als adoptiegroen. Niet al het openbaar groen komt in aanmerking voor adoptiegroen. De gemeente beoordeelt per plek of dit mogelijk is.

Plekken adoptiegroen

Wijzigingen of nieuwe aanvragen van kort geleden zijn mogelijk nog niet op de kaart verwerkt.

Wat u moet weten

Stappenplan aanvragen adoptiegroen

 1. Vul het formulier in. U geeft in uw aanvraag aan welke plek u wilt adopteren.
 2. De plek van het adoptiegroen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan één van onze medewerkers.
 3. Maak een plan en bedenk wat voor soort groen u wilt hebben en welke planten u daarvoor nodig heeft. Onder 'Handige links' staat een plantenlijst.
 4. Vraag aan uw buren en/of straatgenoten of zij adoptiegroen op deze plek een goed idee vinden en of zij mee willen helpen.
 5. Een medewerker van de gemeente komt langs om de plek te bekijken en de mogelijkheden te bespreken.
 6. Als het plan is goedgekeurd, dan wordt een overeenkomst opgesteld, ondertekend en teruggestuurd naar de gemeente.
 7. Als de overeenkomst is getekend wordt in de periode van half oktober tot en met half maart het openbaar groen plantklaar gemaakt en worden de planten geleverd. De wijkaannemer kan u advies geven over welke planten geschikt zijn.
 8. U kunt beginnen met het aanplanten en onderhouden van uw adoptiegroen.
 • Zodra de plek is goedgekeurd krijgt u een e-mail waarin staat hoe de aanvraag verder verloopt.
 • Aan deze e-mail zijn bijlagen toegevoegd. Bijvoorbeeld:
  • de overeenkomst adoptiegroen
  • een plantenlijst
  • tips voor het maken van een beplantingsplan.

Groenafval van adoptiegroen

Heeft u grote takken uit het adoptiegroen die niet in uw groene afvalcontainer passen? Twee keer per jaar, tijdens de snoeiseizoenen in april en oktober, haalt de gemeente gratis grof tuinafval (snoeiafval) op in de wijken. Kijk voor meer informatie in het product: Afval, takkenroute.

Te weinig ruimte in de groene afvalcontainer voor afval van adoptiegroen?

Heeft u een stuk adoptiegroen van 100 m² of groter? Dan kunt u gratis een extra groene afvalcontainer krijgen. U kunt dit aangeven via het formulier. Deze container moet u op eigen grond plaatsen. Stopt u als beheerder van adoptiegroen? Dan moet u de container weer inleveren.

Adoptiegroen wordt niet of slecht onderhouden

Heeft u de indruk heeft dat een stuk adoptiegroen (wat niet door u wordt beheerd) niet of slecht wordt onderhouden? Vul hiervoor het formulier in.

Vragen over beheer of wilt u stoppen met adoptiegroen?

Heeft u vragen over adoptiegroen dat u (al) in beheer heeft of wilt u ermee stoppen? Vul dan het formulier in.

Kosten

Het adopteren van stukken groen tot ± 100 m² (door bewoners) is bij de start gratis. Als na het aanleggen nog planten of aarde nodig is, dan is dat op eigen kosten.

Bij grotere stukken hangt het af van de situatie. Vul hiervoor het formulier in.