Ondergrondse containers voor GFT en restafval zijn voorzien van een bedieningszuil die teksten in het display kan laten uitspreken voor blinden en slechtzienden.

U kunt deze aanpassing telefonisch aanvragen. Binnen 24 uur wordt dit geprogrammeerd in de bedieningszuil bij de containers waar u uw afval moet inwerpen. De aanpassing is gratis.

U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van de afdeling Afvalinzameling via 14 079. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.

Afvalinzameling in Zoetermeer